Partners

De realisatie van Windpark Koningspleij is een bijzondere samenwerking tussen de partners: Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind, Pure Energie, Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland.

 

Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE)
Rijn en IJssel Energiecoöperatie wil van duurzame energie een streekproduct uit de Rijn-en-IJssel-regio maken. Tegelijkertijd wil de coöperatie inwoners en het lokale bedrijfsleven verleiden tot energiebesparing en de keuze voor duurzame energie van eigen bodem. Coöperatieve samenwerking is daarbij het uitgangspunt. Dat doet de energiecoöperatie door het collectief opzetten van onder andere zonne-energie-, waterkracht- en windprojecten.

Maar ook door het begeleiden van particulieren en bedrijven bij het plaatsen van zonnepanelen, isoleren of andere vormen van energie besparen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale partners. Zo komt het geld dat de coöperatie omzet ten goede aan de lokale economie en werkgelegenheid. Als lid van REIJE heb je dan ook zeggenschap over wat er met dit geld gebeurd.

Binnen het project Windpark Koninsgpleij heeft REIJE gezorgd voor de uitgifte van de windaandelen en levering van de schone, lokaal opgewekte energie in de regio.

REIJE ondersteunt de gemeentes in haar werkgebied door het uitvoeren van diverse adviesdiensten. Wil je meer informatie over schone energiebronnen of energiebesparing, dan kun je terecht op www.rijnenijsselenergie.nl/reije-energiediensten.

 

Prowind
Prowind was de projectpartner voor het ontwikkelen van de drie windturbines die als eerste zijn gebouwd. Een solide partner die zich schaart achter de coöperatieve samenwerking in ons lokale windproject. Het doel van Prowind is om samen met landeigenaren, omwonenden, gemeentes, waterschappen, provincies, buurtbewoners en alle andere belanghebbenden succesvolle energieprojecten te realiseren. Prowind gelooft in deze kracht van samenwerking, dit is het fundament van deze organisatie. Als eigenaar van Pleij BV zal Prowind ook zorgdragen voor realisatie en beheer van het windpark.

 

Pleij BV
Pleij BV is een ontwikkelmaatschappij die voor Windpark Koningspleij is opgericht, waarin Prowind BV en REIJE zitting hebben. Prowind BV heeft zorg gedragen voor de volledige technische realisatie van het project en voert nu het beheer uit. REIJE heeft ervoor gezorgd dat drie van de vier windturbines samen met inwoners van Arnhem en omgeving worden gebouwd door middel van de uitgifte van windaandelen.

 

Pure Energie
Pure Energie ontwikkelt sinds 1995 met succes windenergieprojecten. Het duurzame energiebedrijf is sinds haar oprichting sterk gegroeid en heeft veel expertise opgebouwd op het gebied van planvorming, vergunning trajecten en projectontwikkeling. Inmiddels is Pure Energie uitgegroeid tot een onderneming die de kracht van alle specialismen bundelt: van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van duurzame energie.

Binnen Windpark Koningspleij exploiteert Pure Energie één van de windturbines en wel die op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

 

Gemeente Arnhem
De gemeente Arnhem heeft grote ambities als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad. Onderdeel daarvan is het overschakelen op energie uit hernieuwbare, schone bronnen, zoals wind, zon, water en aardwarmte. Deze energie moet zoveel mogelijk in of rond Arnhem worden geproduceerd. Arnhem streeft naar minimaal 50% lokaal eigendom van grootschalige opwek installaties. Je leest er meer over in het programma New energy made in Arnhem: Duurzame energie – Gemeente Arnhem

 

Provincie Gelderland
De provincie streeft naar een betrouwbare, betaalbare en hernieuwbare energievoorziening én naar energieneutraliteit in 2050. In Gelderland is de doelstelling om 230.5 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Pas 26 % van deze doelstelling is gehaald. In de komende jaren wordt het dus hard werken om de doelstelling te halen. Met Windpark Koningspleij dragen we hieraan bij.