Partners

De realisatie van Windpark Koningspleij is een bijzondere samenwerking tussen lokale partners Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Pleij BV, Pure Energie, Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland.

 

Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE)
Rijn en IJssel Energiecoöperatie wil van duurzame energie een streekproduct uit de Rijn-en-IJssel-regio maken. Tegelijkertijd wil de coöperatie inwoners en het lokale bedrijfsleven verleiden tot energiebesparing en de keuze voor duurzame energie van eigen bodem. Coöperatieve samenwerking is daarbij het uitgangspunt. Dat doet de energiecoöperatie door het collectief opzetten van onder andere zonne-energie-, biomassa- en windprojecten.

Maar ook door het begeleiden van particulieren en bedrijven bij het plaatsen van zonnepanelen, isoleren of andere vormen van energie besparen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale partners. Zo komt het geld dat de coöperatie omzet ten goede aan de lokale economie en werkgelegenheid. Als lid van REIJE heb je dan ook zeggenschap over wat er met dit geld gebeurd.

Binnen het project Windpark Koninsgpleij draagt REIJE zorg voor de uitgifte van de windaandelen en levering van de schone, lokaal opgewekte energie in de regio. REIJE beheert ook het Energieloket Midden Gelderland. Wil je meer informatie over schone energiebronnen of energiebesparing voor de gemeentes Arnhem, Renkum, Rheden en Roozendaal dan kun je terecht op www.elmg.nl.

 

Prowind
Prowind is onze projectpartner voor het ontwikkelen van windenergie. Een solide partner die zich schaart achter de coöperatieve samenwerking in ons lokale windproject. Het doel van Prowind is om samen met landeigenaren, omwonenden, gemeentes, waterschappen, provincies, buurtbewoners en alle andere belanghebbenden succesvolle energieprojecten te realiseren. Prowind gelooft in deze kracht van samenwerking, dit is het fundament van deze organisatie. Als eigenaar van Pleij BV zal Prowind zorgdragen voor realisatie en beheer van het windpark.

 

Pleij BV
Pleij BV is een ontwikkelmaatschappij speciaal voor Windpark Koningspleij opgericht, waarin Prowind BV en REIJE zitting hebben. Prowind BV zal zorg dragen voor de volledige technische realisatie en het beheer van het project. REIJE zorgt ervoor dat drie van de vier windmolens samen met inwoners van Arnhem en omgeving worden gebouwd door middel van de uitgifte van windaandelen.

 

Pure Energie
Pure Energie ontwikkelt sinds 1995 met succes windenergieprojecten. Vanaf het moment dat de eerste turbines een plaats kregen in het landschap is de onderneming sterk gegroeid. Zo heeft het bedrijf sinds haar oprichting veel expertise opgebouwd op het gebied van planvorming, vergunning trajecten en projectontwikkeling. Inmiddels  is Pure Energie uitgegroeid tot een onderneming die de kracht van alle specialismen bundelt: van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van duurzame energie.

Binnen Windpark Koningspleij zal Pure Energie één van de windturbines exploiteren voor de ondernemers op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

 

Gemeente Arnhem
De gemeente Arnhem wil graag overschakelen op energie uit hernieuwbare, schone bronnen, zoals wind, zon, water, aardwarmte en biomassa (groenafval). Deze energie moet zoveel mogelijk in of rond Arnhem worden geproduceerd. Je leest er meer over in het programma Energie made in [Arnhem].

 

Provincie Gelderland
De provincie streeft naar een betrouwbare, betaalbare en hernieuwbare energievoorziening én naar energieneutraliteit in 2050. In Gelderland is de doelstelling om 230.5 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Pas 26 % van deze doelstelling is er gehaald. In de komende jaren wordt het dus hard werken om de doelstelling te halen. Met Windpark Koningspleij dragen we hieraan bij.