Omgevingsfonds

Omgevingsfonds
Voor de VOF Windpark Koningspleij is goed nabuurschap van belang. Windpark Koningspleij stelt voor een periode van 15 jaar € 0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) beschikbaar aan het omgevingsfonds. De inschatting is dat de vier turbines zo’n 32.000 MWh per jaar opwekken en dat er dus jaarlijks zo’n € 16.000,- beschikbaar komt. Daarmee komt een deel van de opbrengsten uit het windpark ten goede aan de directe omgeving. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid. Inwoners van Presikhaaf, Westervoort, Zilverkamp (Huissen), Malburgen-oost, Broek/Statenkwartier en de bedrijventerreinen kunnen een aanvraag indienen. Het contactadres voor het omgevingsfonds is: omgevingsfonds@windparkkoningspleij.nl.


Regeling voor het Omgevingsfonds windpark Koningspleij
De regeling voor het omgevingsfonds windpark Koningspleij beschrijft het type projecten waarvoor het omgevingsfonds is bedoeld en hoe het fonds is georganiseerd. Het belangrijkste punt is dat een project moet bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid in de wijken (in de zin van klimaat, milieu en/of sociaal). Woont u in één van die gebieden en heeft u een initiatief/project waarvan u denkt dat het aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vanaf januari 2023 hiervoor een aanvraag indienen.


Aanvragen omgevingsfonds via voorbereidingsgroep
De aanvragen voor het omgevingsfonds worden bekeken door de voorbereidingsgroep die bestaat uit bewoners uit delen van Presikhaaf, Westervoort, Malburgen-oost,  Zilverkamp (Huissen), Broek/Statenkwartier en werkenden op bedrijventerreinen. Ze zijn een aanspreekpunt voor aanvragers, en professionals in de wijk (zoals Teams Leefomgeving). Zij bevorderen en ondersteunen het indienen van aanvragen en doen voorwerk voor de beoordelingscommissie. De leden van de voorbereidingsgroep zijn:

  • Hans Gerritsen en Sabrina Jim`Ale (Malburgen-oost / Stadseiland)
  • Chris te Lintelo (Arnhemse Broek / Statenkwartier)
  • Ton Fransen en Jeannette Schuylenburg-Wieringa (Westervoort)
  • Zeynep Altintas (Presikhaaf)
  • VACATURE (Zilverkamp, Huissen noord-west)
  • Kevin Rijke (bedrijventerreinen)

U kunt een aanvraag doen via dit formulier: Aanvraagformulier bijdrage OGF_2023