Omgeving

Wij vinden het heel belangrijk om omwonenden uit de omgeving betrokken te houden bij het proces van Windpark Koningspleij. Hiervoor is door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Natuur & Milieu en Greenpeace de Gedragscode Participatie en Communicatie Wind op Land opgesteld. Deze code volgen wij nauwkeurig.

 

Omgevingsraad en omgevingsfonds
Om mensen die direct in de buurt van Windpark Koningspleij wonen een stem te geven, richten we een zogenaamde omgevingsraad op. Daarbij hoort ook een fonds. Deze gelden komen uit de opbrengsten van de burgermolens. Met dit geld kunnen omwonenden projecten starten voor de buurten rondom het windpark.

In de omgevingsraad hebben omwonenden en belanghebbenden zitting. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter worden mensen geïnformeerd over de voortgang van het project en worden zij betrokken bij een aantal besluiten. De omgevingsraad heeft hiermee een adviserende rol aan de initiatiefnemers van Windpark Koningspleij. Het contactadres voor het omgevingsfonds is:  omgevingsfonds@windparkkoningspleij.nl.

 

Communicatie rondom het proces
Al in 2014 zijn er drie consultatierondes gehouden in Presikaaf, Malburgen en Westervoort. We deelden informatie en brachten de vragen van de omwonenden in kaart. In januari 2017 is er een terugkoppeling gegeven aan de wijkraden en omwonenden die in 2014 meededen aan de consultaties. Ook is toen de procedure voor het bestemmingsplan vanuit de gemeente gepresenteerd.

Op 29 en 30 maart en op 3 en 4 april 2017 waren de infomarkten. Iedereen kon hier met experts op het gebied van geluid of slagschaduw dieper ingaan op de details. Ook de stukken voor het bestemmingsplan lagen officieel te inzage. Met een 3d animatie konden omwonenden meteen een beeld krijgen hoe de windmolens komen te staan ten opzichte van hun huis en wat dit dus betekent voor slagschaduw, uitzicht en geluid. Natuurlijk waren ook de bedrijven die het windpark realiseren, de energie coöperatie en gemeente Arnhem aanwezig om in gesprek te gaan.

Alle informatie rondom Windpark Koningspleij is in detail op deze website te vinden. Via deze link vind je alle onderzoeksraportages, presentaties, gespreksverslagen en de informatie rondom de gemeentelijke procedures. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan even of je vraag hier al bij staat, maar je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@windparkkoningspleij.nl