Samen aan de wind!

Drie van de vier windmolens op Windpark Koningspleij worden samen met inwoners uit Arnhem en omgeving gebouwd.

Inmiddels zijn er 566 mede-eigenaren die via Rijn en IJssel Energiecoöperatie participeren in het windpark en zijn we gestart met de bouw van de windmolens. Deze leveren schone, lokaal geproduceerde energie op én een mooi rendement!

566 bewoners van Arnhem zijn mede-eigenaar geworden van Windpark Koningspleij!

Schone energie

Overschakelen naar duurzame, schone energiebronnen zoals windenergie is noodzakelijk. Gelukkig gaat de wind nooit op en waait het vaak flink in ons land.  Eén windmolen levert al snel genoeg energie voor 2.750 huishoudens. Met de molens op Windpark Koningspleij kunnen we maar liefst 11.000 huishoudens van duurzame energie voorzien.

Lokaal en onafhankelijk

Samen zorgen we ervoor dat de energie lokaal wordt geproduceerd en ten goede komt aan de regio. Dat doen we onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Zo houden we de energie betaalbaar en vloeien de opbrengsten weer terug naar de mensen in de regio.

Samen investeren

De investering van de mede-eigenaren van Windpark Koningspleij is niet alleen goed voor mens en milieu maar heeft ook een financieel voordeel: hun windaandeel gaat een mooi rendement opleveren. Het verwachte rendement is 6% over een looptijd van 20 jaar. Dat is flink meer dan op een spaarrekening.

 

Samen opwekken

Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, de coöperatie van en voor inwoners uit Arnhem en omgeving. Het windpark omvat vier windmolens waarvan drie in eigendom zijn van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en de mede-eigenaren uit Arnhem en omgeving. Samen werken inwoners aan schone energie uit de regio.

Maar liefst

    mensen kochten windaandelen en maken daarmee het windpark mede mogelijk!

    Schone energie
    lokaal geproduceerd

    Rijn en IJssel Energiecoöperatie is binnen het project Windpark Koningspleij verantwoordelijk voor de uitgifte van de windaandelen en de levering van de schone, lokaal opgewekte energie aan de regio. Prowind BV draagt zorg voor de volledige technische realisatie en het beheer van het project. Pure Energie is verantwoordelijk voor de bouw van de vierde molen op Windpark Koningspleij die de stroom opwekt voor Industriepark Kleefse Waard. Lees meer…

    Hou mij op de hoogte via de nieuwsbrief: