Spelregels windaandelen

Mede-eigenaar worden van een windmolen:
Hoe werkt het en wat levert het op?

 

Inwoners van Arnhem en omgeving kunnen mede-eigenaar worden van drie van de vier windmolens die gebouwd gaan worden langs de Pleijroute. Investeren in Windpark Koningspleij kan door het kopen van windaandelen. Op deze investering wordt een financieel rendement uitgekeerd gedurende de looptijd van de deelname (20 jaar).

De participatie wordt georganiseerd door Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), een van de partners die Windpark Koningspleij ontwikkelen. We schatten nu een gemiddeld rendement over de looptijd van 20 jaar van tussen de 5 en 6 %. Bij publiceren van de prospectus is dit percentage nauwkeuriger vastgesteld.

Voorinschrijven
Wil je graag mede-eigenaar worden van een windmolen? Dan kun je je voorinschrijven tegen een eenmalige vergoeding van 25 euro. Daarmee ondersteun je Windpark Koningspleij financieel, ben je er als eerste bij als de windaandelen uitgegeven worden en je laat ons weten dat je voorstander bent van Windpark Koningspleij. De procedure voor de uitgifte van de windaandelen wordt op een later moment bekend gemaakt.

 

Met een voorinschrijving:

 • Krijg je als eerste toegang tot het kopen van windaandelen
 • Ondersteun je de coöperatie om de molens te realiseren
 • Word je mede-eigenaar van een van de windmolens
 • Blijf je nauw betrokken bij de ontwikkeling van het windpark

 

Spelregels voor de inschrijving

 • De inschrijving wordt gedurende een nog nader te bepalen periode opengesteld
 • En wordt van kracht op het moment dat de inschrijfkosten zijn voldaan
 • De 25 euro voorinschrijving wordt in mindering gebracht op het ingelegde bedrag van de windaandelen als die later wordt aangegaan op grond van deze inschrijving
 • Inschrijfkosten worden niet terugbetaald
 • Inschrijvers worden zonder extra kosten lid van REIJE


Spelregels voor de aanschaf van windaandelen

 • Met windaandelen verwerf jeparticipaties in het Windpark Koningspleij
 • Windpark Koningspleij geeft waarschijnlijk maximaal 8.000 windaandelen uit met een totale waarde van 2 miljoen euro
 • Het aantal windaandelen per deelnemer bedraagt bij uitgifte minimaal één (ofwel 250 euro) en maximaal tachtig (ofwel 20.000 euro)
 • Een windaandeel is definitief nadat de betaling is ontvangen binnen de gestelde termijn
 • Met deelname wordt u automatisch lid van REIJE


Spelregels voor toewijzing:

 • Elke inschrijver heeft recht heeft op ten minste één windaandeel, zolang het plafond van 2 miljoen euro niet wordt doorbroken
 • De toewijzing van de participaties gebeurt in volgorde van afstand tussen het woonadres en het windmolenpark
 • De inschrijvers krijgen in een eerste ronde 1 participatie toegewezen. Vervolgens krijgen in een tweede ronde allen, die voor ten minste twee participaties hebben ingeschreven een tweede participatie toegewezen, etcetera
 • Een toewijzing vervalt bij passeren van de betaaltermijn, zonder dat een betaling is ontvangen.
 • Zo nodig kan het bestuur arbitrage toepassen bij toewijzing.


Windaandelen en uitkering rendement

 • Bij de start van de definitieve inschrijving is er een participatiereglement en een prospectus beschikbaar
 • De windaandelen worden aangenomen voor onbepaalde tijd
 • Het rendement wordt uitgekeerd in geld (dus niet in stroom)
 • Iedere persoon heeft ongeacht het aantal windaandelen dat hij/zij bezit één stem op een ledenvergadering
 • Er wordt een nog vast te stellen bedrag gereserveerd voor een omgevingsfonds
 • Vervolgens wordt een rendement uitgekeerd van tussen de 5 en 6 % berekend over de looptijd van 20 jaar
 • Bij winsten hoger dan een nog nader te bepalen van tevoren vastgesteld percentage (bijvoorbeeld 7%) gaat deze overwinst voor 50% naar de participant en 50% naar de coöperatie
 • Bij verhuizing blijf je eigenaar van het windaandeel en ben je dus niet verplicht te verkopen
 • De coöperatie faciliteert verkoop door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door hiervoor een plek op de website in te richten
 • De coöperatie neemt geen windaandelen terug

Klik hier voor een uitgebreidere uitleg van de spelregels, risico’s en verwachte opbrengsten.