Spelregels windaandelen

Mede-eigenaar worden van een windmolen:
Hoe werkt het en wat levert het op?

 

Inwoners van Arnhem en omgeving kunnen mede-eigenaar worden van drie van de vier windmolens die gebouwd gaan worden langs de Pleijroute. Investeren in Windpark Koningspleij kan door het kopen van windaandelen. Op deze investering wordt een financieel rendement uitgekeerd gedurende de looptijd van de deelname (20 jaar).

De participatie wordt georganiseerd door Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), een van de partners die Windpark Koningspleij ontwikkelen. We schatten nu een gemiddeld rendement over de looptijd van 20 jaar van 6 %. Bij publiceren van de prospectus is dit percentage nauwkeuriger vastgesteld.

Om een windaandeel te kunnen aanschaffen moet je lid zijn van REIJE. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt gevraagd € 100,- ledenkapitaal in te leggen. Het ledenkapitaal wordt gestort op de ledenkapitaal-rekening van de coöperatie. Bij beëindiging van het lidmaatschap krijg je de dan geldende waarde van jouw inleg terug. De verwachting is dat op het ledenkapitaal een rendement van 5% per jaar zal worden gerealiseerd. Participanten van het windpark betalen geen jaarlijkse lidmaatschapskosten.

 


Spelregels voor de aanschaf van windaandelen

 • Met windaandelen verwerf je participaties in het Windpark Koningspleij
 • Windpark Koningspleij geeft waarschijnlijk maximaal 10.400 windaandelen uit met een totale waarde van 2,6 miljoen euro
 • Het aantal windaandelen per deelnemer bedraagt bij uitgifte minimaal één (ofwel 250 euro) en maximaal tachtig (ofwel 20.000 euro)
 • Een windaandeel is definitief nadat de betaling is ontvangen binnen de gestelde termijn
 • Met deelname moet je lid zijn van REIJE, hieraan zijn geen jaarlijkse contributie kosten verbonden, wel dient wel eenmalig het ledenkapitaal te worden ingelegd bij het aangaan van het lidmaatschap.
 • Voor het informatiememorandum en de participatievoorwaarden over deelname in het windpark  kun je hier terecht.
 • Over de risico’s van beleggen in het windpark tref je hier het AFM informatiedocument aan.


Windaandelen en uitkering rendement

 • Bij de start van de definitieve inschrijving is er een participatiereglement en een prospectus beschikbaar.
 • De windaandelen worden aangenomen voor onbepaalde tijd.
 • Het rendement wordt uitgekeerd in geld (dus niet in stroom).
 • Iedere persoon heeft ongeacht het aantal windaandelen dat hij/zij bezit één stem op een ledenvergadering.
 • Er wordt een nog vast te stellen bedrag gereserveerd voor een omgevingsfonds.
 • Vervolgens wordt een rendement uitgekeerd van tussen de 5 en 6 % berekend over de looptijd van 20 jaar.
 • Bij winsten hoger dan een nog nader te bepalen van tevoren vastgesteld percentage (bijvoorbeeld 7%) gaat deze overwinst voor 50% naar de participant en 50% naar de coöperatie.
 • Bij verhuizing blijf je eigenaar van het windaandeel en ben je dus niet verplicht te verkopen.
 • De coöperatie faciliteert verkoop door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door hiervoor een plek op de website in te richten.
 • De coöperatie neemt geen windaandelen terug.