Aanpassing bestemmingsplan Windpark Koningspleij afgerond

De gemeente Arnhem en initiatiefnemers van Windpark Koningspleij hebben het bestemmingsplan voor het windpark aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Als de Raad van State deze aanpassing voldoende vindt, zijn daarmee het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark onherroepelijk en kunnen de verdere voorbereidingen voor de bouw van de vier windmolens in Arnhem beginnen.

Uitspraak Raad van State van 13 februari 2019
Deze aanpassing van het bestemmingsplan is uitgevoerd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 13 februari 2019. Vrijwel alle beroepsgronden die zijn ingediend werden door de RvS ongegrond verklaard. Het bezwaar tegen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de vier windmolens langs de Pleijroute werden door de RvS ongegrond verklaard..

Bedrijfswoningen
Het enige punt waar de RvS moeite mee had, zijn twee woningen aan de Veerweg die zijn aangemerkt als bedrijfswoningen van het windpark. Volgens de RvS werd in het oorspronkelijke bestemmingsplan onvoldoende aangetoond dat dit bedrijfswoningen zijn. De gemeente en initiatiefnemers kregen daarop 16 weken de tijd van de RvS om dit onderdeel van het bestemmingsplan beter te motiveren. De gemeente Arnhem en de initiatiefnemers hebben daarom uitgebreider beschreven waarom dit inderdaad bedrijfswoningen zijn. Het betreft toezichts-, beheer- en onderhoudstaken.

Eerst naar gemeenteraad, dan naar Raad van State
Het aangepaste bestemmingsplan gaat nu eerst voor besluitvorming naar de gemeenteraad van Arnhem. Als de gemeenteraad akkoord is met de aanpassing van het bestemmingsplan, gaat het plan vervolgens ter beoordeling naar de RvS. Indien ook de RvS kan instemmen met deze aanpassing, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte.