Omgevingsfonds windpark steunt 8 projecten

De tweede aanvraagronde voor het omgevingsfonds van Windpark Koningspleij leverde 9 projecten op die voldoen aan de criteria van het fonds, namelijk vergroten van leefbaarheid en duurzaamheid van de wijken en bedrijventerreinen nabij de turbines. De beoordelingscommissie had ruim 15.000 euro te verdelen – aanzienlijk meer dan vorig jaar toen het windpark nog niet gereed was. De groep van 3 onafhankelijke deskundigen kwam medio maart samen en besloot de volgende 8 projecten met een substantieel bedrag te steunen:

  • ‘Speeltoestel voor de speeltuin van de Stadsboerderij’, in Presikhaaf
  • ‘Buurtbijeenkomsten van buurtgroep Molecaatje’, ook in Presikhaaf
  • ‘Informatiescherm in Gemeenschapscentrum de Herberg’, in Westervoort
  • ‘Materialen voor de viering jubileumjaar wijk Mosterdhof’, ook in Westervoort
  • ‘Herstel van het koeienkunstwerk op rotonde Huissenseweg’, in Malburgen
  • ‘Kunst- en voedselbeleving tijdens Kunstproeverij in Immerloopark’, Malburgen
  • ‘Muziek bij samenkomsten van Internationaal Café Zilverhuus’, in Huissen
  • ‘Kinderuitje naar de Spelerij (Dieren)’, vanuit Broek/Statenkwartier.

Helaas is er dit jaar geen aanvraag gekomen vanuit de bedrijventerreinen binnen het beïnvloedingsgebied van de turbines. Gelukkig zijn alle woonwijken wel vertegenwoordigd.