Raad van State verklaart bijna alle beroepen inzake Windpark Koningspleij ongegrond

ARNHEM – De Raad van State heeft vandaag, 13 februari 2019, uitspraak gedaan over de beroepen die zijn ingediend inzake het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de vier windmolens langs de Pleijroute in Arnhem. In de uitspraak verklaart de Raad van State nagenoeg alle beroepen ongegrond.

Beroepen
Er zijn onder andere beroepsgronden ingediend vanwege verwachte overlast door obstakelverlichting en nadelige effecten voor de wulpen in het gebied. In de uitspraak zijn deze beroepsgronden ongegrond verklaard en hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld.
De vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming zijn door deze afzonderlijke uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Dit geldt nog niet voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark.

Bestemmingsplan verder verbeteren
Het enige punt waar de Raad van State moeite mee heeft, zijn twee woningen aan de Veerweg die zijn aangemerkt als bedrijfswoningen van het windpark. Door deze woningen aan te merken als bedrijfswoningen, mag de hoeveelheid geluid en slagschaduw die de windmolens hier veroorzaken groter zijn dan normaal gesproken de norm is voor woningen in de omgeving van windmolens. Volgens de Raad van State is onvoldoende aangetoond in het bestemmingsplan dat dit bedrijfswoningen zijn.

De Raad van State heeft daarom besloten dat de gemeente en initiatiefnemers 16 weken tijd krijgen om dit onderdeel van het bestemmingsplan te verbeteren. Over hoe dit het beste kan, gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente nadenken.

Informatie over Windpark Koningspleij
Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Raedthuys Pure Energie. Inwoners en bedrijven uit Arnhem en omgeving krijgen de kans om financieel te participeren in het windpark en zo de vruchten te plukken van lokale duurzame energie.

De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 120 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 en maximaal 120 meter. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt minimaal 148 meter en maximaal 180 meter.
De vier windmolens wekken samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als ruim 11.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).
Een andere vergelijking: in 2017 werd in de gemeente Arnhem 636 miljoen kWh elektriciteit verbruikt. Met 34 miljoen kWh dekken de vier windmolens ruim 5 procent van dit totale elektriciteitsverbruik.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met David Willemsen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie via david.willemsen@rijnenijsselenergie.nl