Verlichting en verbeteringen windturbines

Zoals een aantal omwonenden al vastgesteld hebben, is er de afgelopen periode een aantal keren sprake geweest van een storing. Hierbij schakelt de verlichting bovenop de windturbine in de nacht niet, zoals voorgeschreven, naar rood, maar blijft wit blinken. Dit is ongewenst en is met de leverancier opgenomen. Helaas blijkt, ondanks herhaaldelijke reparatie pogingen de oorzaak moeilijk te achterhalen. We doen ons best die zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De verlichting kan technisch ook zo worden ingeregeld, dat hij op basis van een nabijheidssensor alleen aangeschakeld wordt als er een vliegtuig in de buurt is. Dit systeem wordt in Duitsland reeds ingezet, maar wordt in Nederland nog steeds getest. REIJE heeft de intentie om dat systeem, zodra het toegelaten is, ook bij het WPKP te installeren, maar is hierbij afhankelijk van vergunningverlenende instanties en projectpartners. We houden u op de hoogte van de plannen.

De continu brandende rode verlichting aan de mast is door de leverancier op een verkeerde hoogte aangebracht. Daardoor wordt deze bij een draaiende turbine afgedekt en ontstaat een flikkerend effect. Deze worden in de komende weken lager geplaatst, waardoor de flikkering wordt opgeheven.

Verder zijn onlangs aan de windturbines nog twee verbeteringen aangebracht: er is een lichtintensiteitssensor op de windturbines geïnstalleerd, waarmee de sterkte van het toplicht in heldere nachten wordt terug geregeld. In afwachting van het transpondersysteem waarmee ze alleen in nabijheid van vliegtuigen worden aangeschakeld, is dit een eerste stap om overlast terug te brengen.

Ook is er een ijsdetectiesysteem aangebracht, waarmee automatisch kan worden gedetecteerd of er zich ijs gevormd heeft op de turbinebladen. In dat geval worden de turbines stilgezet omdat het risico bestaat dat ijsplaten op de naastgelegen rijbaan of het fietspad terecht komen. Met dit systeem kan de turbine ook op afstand worden geherstart, zodra het ijs verdwenen is. Dit kunnen we met een camerasysteem controleren. Bij het vorige systeem hadden we niet de mogelijkheid om visueel te inspecteren, maar konden ook de turbines niet op afstand worden geherstart, waardoor ze tijdens de inbedrijfname af en toe ongewenst lang stil stonden.