Bestemmingsplan en omgevings-vergunning ter inzage

Er is een nieuwe stap gezet voor Windpark Koningspleij: het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning zijn voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Op 10 juli 2017 stelde de gemeenteraad van Arnhem unaniem het bestemmingsplan vast. Dit maakt de komst van het windpark mogelijk. Kort daarna is de omgevingsvergunning voor het windpark verleend door de gemeente Arnhem.

Onderdeel van de procedure is dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. In deze zes weken kan er bij de Raad van State beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Aanvankelijk lagen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vanaf 18 juli 2017 ter inzage. Maar abusievelijk zijn er toen enkele documenten vergeten. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is besloten de procedure opnieuw te beginnen. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn dus opnieuw ter inzage gelegd, inclusief de documenten die nog niet waren gepubliceerd. Al deze stukken liggen nu dus zes weken ter inzage: vanaf 2 augustus 2017 tot en met 12 september 2017.

De officiële publicatie van de gemeente Arnhem waarin dit staat gemeld en waar ook alle documenten te vinden zijn, is hier te vinden.