Bezoekers Energiepark Koningspleij 2023

Het informatiecentrum van het Energiepark Koningspleij geeft informatie over het windpark van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie en het zonnepark van Sunvest en over de energietransitie in het algemeen. Negen leden van de energiecoöperatie hebben zich ingezet als gastheer-/dame.

Het informatiecentrum is begin 2022 geopend. De officiële opening was op vrijdag 10 juni 2022. In het informatiecentrum zijn op de wand tijdlijnen te zien van het voorbereidingsproces (vanaf 2010) en van het bouwproces (vanf 2021). Er is een powerpointpresentatie beschikbaar en er zijn een aantal korte filmpjes van het bouwproces van het windpark en het zonnepark en van hoe een windmolen er aan de binnenkant uitziet. Ook is er documentatie beschikbaar over alle vergunningen.

Voor de open-huisdagen is vooraf publiciteit gemaakt via e-mail (participanten), via persberichten naar lokale kranten en via sociale media. Er is ook (per e-mail) actief geworven onder de basisscholen in Arnhem.

De bezoekers werden steeds ontvangen door twee of drie uit een groep van bijna 10 enthousiaste gastheren en -dames die presentaties verzorgden en in gesprek gingen met bezoekers, zowel in het informatiecentrum als buiten, aan de voet van de windmolen en aan de rand van het zonnepark. Tot en met 29 november 2023 zijn er in totaal 53 bijeenkomsten geweest met 1438 deelnemers.

Bij de officiële opening waren 180 mensen aanwezig. Op Open Monumentendag 2022 zijn 90 mensen geweest en op de Open Energiedagen 2022 en 2023 zijn 50 mensen afgekomen. We hebben op 11 zaterdagen open huis gehad en in totaal 236 mensen ontvangen. Deels participanten, deels andere geïnteresseerden.

Er zijn 5 basisscholen uit Arnhem en Westervoort op 5 verschillende momenten op bezoek geweest met in totaal 435 leerlingen, docenten en ouders. We ontvingen kinderen van groep 1 tot groep 8. De scholen hadden zelf lesprogrammaatjes voorbereid.

Daarnaast zijn er 15 groepen geweest uit Arnhem, Oosterbeek en overig Nederland variërend van businessclubs, serviceclubs, politieke partijen, gemeente, provincie etc. met in totaal 255 mensen. Ook was een bezoek aan het informatiecentrum de start van een familiedag.

Er is een zestal kennissessies gehouden met 68 deelnemers, en er hebben 7 vergaderingen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie plaatsgevonden met 48 deelnemers.

Daarnaast zijn er 4 keer filmopnames gemaakt met 20 betrokkenen.

Gezien de hoeveelheid bijeenkomsten en bezoekers en de enthousiaste reacties constateren we dat het informatiecentrum zeker in een behoefte voorziet.

November 2023
opgesteld door de gastheren/-dame van het Informatiecentrum Energiepark Koningspleij