Bijzondere transporten voor aanvoer onderdelen windturbine IPKW

Foto van een ander windpark dat een indruk geeft van het bijzondere transport

Op maandag 24 oktober start de aanvoer van onderdelen voor de laatst te bouwen windturbine van Windpark Koningspleij op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Hiervoor worden ook bijzondere transporten voor ingezet. Dat gebeurt vooral in de avond en nacht om overlast tegen te gaan. Verder wordt van 25 op 26 november de Pleijroute een aantal uren afgezet. Een hijskraan van 140 meter hevelt de bladen dan vanaf de weg over naar IPKW. Deze hijskraan wordt ook gebruikt voor het opbouwen van de windturbine. Volgens de huidige planning is dat eind december voltooid en kan de windmolen vanaf begin volgend jaar ongeveer 8.000.000 kilowattuur duurzame stroom per jaar opwekken.  

 

Routes en afzetten Pleijroute

Eerst komen de mastdelen en begin november volgen ook andere onderdelen zoals de gondel en de generator. Deze onderdelen worden gefabriceerd in Duitsland. De huidige planning is dat de meeste Duitse onderdelen Nederland bereiken via de grensovergang bij Bad Bentheim en Oldenzaal via de route A1 – A50 – A12 – N325 (Pleijroute). De bladen van de windturbine komen uit Portugal. Deze komen aan in de haven van Moerdijk. De planning is dat ze 25 november via de route A17 – A59 – A2 – A15 – A50 – A12 de Pleijroute zullen bereiken.

De noordbaan (beide rijstroken en fietspad) van de Pleijroute zal op 25 november vanaf 23.00 uur enkele uren worden afgezet, zodat de bladen met een grote hijskraan naar IPKW kunnen worden overgeheveld. Tijdens deze kortdurende wegafsluiting wordt een omleidingsroute aangegeven. Verder zullen voor de aanvoer van onderdelen uit Duitsland en Portugal her en der wegaanpassingen worden gedaan, zoals het tijdelijk verwijderen van verkeersborden en neerleggen van rijplaten.

 

Grote hijskraan vanaf half november

Als alle onderdelen er zijn, kan de windturbine worden opgebouwd. Voor de hogere delen zal een grote hijskraan worden gebruikt van 140 meter. Deze is in staat de windturbine volledig op te bouwen. De ashoogte, de plek waar de gondel zit, is 120 meter. De tiphoogte, oftewel het allerhoogtse punt van de windturbine, zal bijna 180 meter zijn.

De componenten voor de grote hijskraan komen medio november aan op IPKW. De hijskraan zal in ieder geval tot en met december op het industriepark staan.

 

Afmetingen en gewichten van onderdelen
De onderdelen van de windturbine hebben indrukwekkende afmetingen. Zo bestaat de windturbinemast uit zeven delen die ruim tien tot bijna dertig meter lang zijn. Deze mastdelen hebben een diameter van circa drie tot vijfeneenhalf meter en wegen circa 44.000 tot 60.000 kilo per stuk. De bladen zijn per stuk circa 57 meter lang en wegen ongeveer 17.000 kilo per stuk.

De gondel en de generator (het ‘huisje en de ronde schijf’ ervoor), zijn circa dertien meter lang en hebben een diameter van ruim negen meter. De gondel en generator wegen ruim 210.000 kilo.