Waarom staat de windturbine stil?

Dat is een vraag die we nog steeds erg vaak krijgen. Misschien wel omdat zoveel omwonenden met Windpark Koningspleij begaan zijn, wellicht zelf profiteren van de opbrengst. In elk geval: het wel en wee van de turbines wordt goed gevolgd. Daarom de meest voorkomende redenen van stilstand van dit windpark nog maar eens verklaard.

Te weinig of te veel wind
Het lijkt een open deur, toch is het een belangrijke reden voor stilstand. Om te draaien heeft deze turbine een minimale windsnelheid nodig van 3 m/s. En bij snelheden boven de 25 m/s wordt de rotor gestopt, om overbelasting te voorkomen. Afgelopen zomer hadden we in Nederland een uitzonderlijk windarm seizoen. Laten we hopen dat we in de toekomst dit soort stilstand minder zien.

Slagschaduw
Bij laagstaande zon kan de projectie van draaiende rotorbladen hinder geven bij mensen die in de nabijheid van turbines wonen. Hoe overlast eruit ziet? Op internet staan leerzame video’s. Om de hinder te beperken is elke turbine zo ingesteld dat een nabije woning per jaar opgeteld niet meer dan 6 uur slagschaduw ondervindt. Om deze grenswaarde niet te overschrijden worden turbines in de ochtend- en avonduren regelmatig stilgezet.

Vogels
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat turbines slachtoffers maken onder dieren zijn er strikte regels afgesproken die onderdeel zijn van de natuurvergunning van het windpark. Voor Koningspleij is vooral de wulp belangrijk, een beschermde trekvogel die in het winterhalfjaar in groepen van enkele honderden tot duizend dieren in de uiterwaarden van het gebied verblijft. De wulpen vliegen vooral rond zonsopkomst en rond zonsondergang tussen voedselgebieden en rustplaatsen in de directe omgeving van het windpark. Daarom worden tussen 1 september en 1 april de 3 zuidelijk turbines dagelijks stilgezet gedurende een uur rond zonsopkomst én een uur rond zonsondergang.

Onderhoud of storing
Noodzakelijk onderhoud, daar zal niemand tegen zijn. Maar helaas staat er, ook bijna een jaar na gereedkomen van de eerste turbine, regelmatig een turbine stil door storing. Vaak veroorzaakt door niet goed (of te goed) reageren van sensoren. Het effect is vaak stilstand. De turbines starten meestal na enige minuten automatisch weer op.