Derde bijeenkomst omgevingsraad

Op 20 september  2018 werd de derde bijeenkomst van de omgevingsraad gehouden.

In het vorige overleg is afgesproken dat Prowind het initiatief zou nemen tot het beleggen van een bijeenkomst waarin het advies over de criteria bij turbinekeuze kan worden besproken. In de uitnodiging voor dit overleg zijn de volgende agendapunten gedeeld:

  • Toelichting op de stand van zaken in de leverancierselectie door Prowind (Michiel Oosterhaven en Tim Logtenberg),
  • Toelichting op en bespreken van het advies van de OGR over de criteria bij de turbinekeuze.Vanuit de omgevingsraad wordt aangegeven dat waar mogelijk een preciezere agenda met bijbehorende stukken voorafgaand aan het overleg wenselijk is, zodat men zich beter kan voorbereiden.

Download het goedgekeurde officiële verslag hier.