Eerste werkzaamheden op de Koningspleij gestart

Afgelopen maan- en dinsdag zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden ten bate van Windpark Koningspleij gestart. Op de plekken waar straks de windmolens moeten komen is er onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE-onderzoek). We gaan ook starten met het vergraven van de grondwal bij windturbine 04 (ter hoogte van de kruising  Westervoortsedijk en de Pleijweg), het verwijderen van de onderbegroeiing op de vier locaties en het benodigde kappen van bomen binnen de huidige omgevingsvergunning.