IJsvorming en ijsdetectie

In de afgelopen winter is het een aantal keer flink koud geweest. Wat heeft dit voor invloed op de windturbines op het IPKW?

IJsvorming 
Als het buiten koud en vochtig is, bestaat de kans dat er ijsvorming ontstaat op de bladen van windturbines. Je kunt je vast voorstellen dat wanneer de bladen van de windturbine gaan draaien terwijl er ijs op ligt, of juist wanneer het gaat dooien, de kans bestaat dat het ijs naar beneden valt. Dit kan gevaarlijk zijn voor de omgeving.

Daarom wordt door de eigenaren van de windturbines altijd goed in de gaten gehouden wat de verwachte weersomstandigheden zijn. In het geval van een mogelijk risico op vallend ijs worden de windturbines stilgezet. Dit wordt bij sommige windturbines handmatig gedaan door een operator en in andere gevallen door gebruik van een automatisch ijsdetectiesysteem.

IJsdetectiesysteem
De windmolens van Windpark Koningspleij hebben zo’n automatisch ijsdetectiesysteem. Onder andere op basis van de meting van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald of de windmolens stilgezet moeten worden. Hiervoor maakt het systeem gebruik van verschillende sensoren. De bladen blijven op dat moment een tijd lang in een bepaalde positie staan en draaien dan niet. Dat noemen we een ijsstop.

Als er verwacht wordt dat het ijs op de bladen weer gaat dooien wordt er een signaal door het systeem afgegeven. Een camerasysteem boven op de windturbine houdt daarna in de gaten of de bladen ijsvrij zijn. Daarna gaan de windturbines pas weer draaien.

Veiligheid voorop
Natuurlijk is het jammer dat de windturbines tijdens een ijsstop geen groene energie opwekken, maar veiligheid staat hierbij voorop. Dit geldt ook voor het afzetten van een gedeelte van het terrein onder de bladen van de windturbines tijdens een ijsstop. In sommige situaties, zoals op het IPKW, is dat nodig om de veiligheid te kunnen garanderen.