Verlichting mag uit bij Windpark Koningspleij

Minder overlast voor omwonenden dankzij transpondersysteem

Arnhem, 12 maart 2024: Het transpondersysteem van Lanthan Safe Sky (het zogenaamde Aircraft Detection Lighting System) van Windpark Koningspleij in Arnhem is geactiveerd. Dankzij dit systeem gaan de rode obstakellichten van de windturbines alleen nog maar aan wanneer er luchtvaartverkeer wordt gedetecteerd. Hierdoor wordt de overlast van de rode verlichting voor de omwonenden van het windpark aanzienlijk verminderd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het detectiesysteem van de vier windturbines goedgekeurd. Het transpondersysteem bij Windpark Koningspleij is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Gelderland.

Ans Mol, energiegedeputeerde van de provincie Gelderland: “We hebben de exploitanten van de Gelderse windparken actief geïnformeerd over de subsidie voor vliegtuigdetectie. Het transpondersysteem draagt bij aan het draagvlak bij windparken en we streven ernaar dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.”

In het Klimaatakkoord staat dat de 30 RES-regio’s in 2030 in Nederland 35 TWh duurzame energie op land opwekken. Windenergie speelt een essentiële rol in deze doelstellingen. De totale ambitie van Gelderland in 2030 is 6,5 TWh, waarvan ongeveer 2,5 TWh met windenergie.

Hoe werkt een transpondersysteem?
Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter, zoals bij Windpark Koningspleij, moeten wettelijk voorzien worden van obstakelverlichting. Deze verlichting maakt de windturbines zichtbaar voor vliegverkeer. Wanneer een vliegtuig in de schemer of nacht in de buurt komt van de windturbine, schakelt de obstakelverlichting in. En deze schakelt weer uit als er geen vliegtuig in de buurt van de windturbine vliegt.

Een goede samenwerking tussen de ILT en alle betrokken partijen en een testvlucht hebben geleid tot goedkeuring van het transpondersysteem. De ILT heeft geen bezwaar tegen het toepassen van het naderingsdetectiesysteem bij Windpark Koningspleij. Voor meer informatie: Obstakelverlichting van windturbines (rvo.nl)

Windpark Koningspleij: Samen aan de wind!
Windpark Koningspleij levert schone energie op voor ongeveer 13.000 huishoudens in de regio. De vier windturbines kunnen samen 34,5 miljoen kilowattuur (kWh) energie per jaar opwekken. Dit is ruim 5 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Arnhem.

Drie van de vier windturbines op Windpark Koningspleij zijn samen met inwoners uit Arnhem en omgeving gebouwd. Er zijn 575 mede-eigenaren die via Rijn en IJssel Energiecoöperatie participeren in het windpark. De windturbines leveren schone, lokaal geproduceerde energie op én een mooi rendement.