Onze windmolens draaien

Na een periode van proefdraaien is het zover: onze drie molens van Koningspleij produceren stroom voor achttien gemeenten in de regio. In de toekomst komt er nog een vierde molen bij op het windpark, die elektriciteit gaat opwekken voor het naastgelegen IPKW industrieterrein.

De molens naast de Pleijroute (N325) zijn een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) en Prowind BV en wekken energie op voor zo´n 11.000 huishoudens.

Al in 2010 besloot de gemeente Arnhem om in te zetten op windenergie. De Kleefse Waard en Koningspleij werden toen aangewezen als een geschikt gebied voor windturbines. In 2012 is Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) opgericht en startte het burgerinitiatief voor de drie molens. Na een akkoord van de gemeente Arnhem is met de ontwikkeling van het windpark begonnen. Prowind zorgde voor de realisatie van het windpark en REIJE voor de deelname van burgers. Op 10 juni wordt het windpark Koningspleij feestelijk geopend, samen met het ernaast gelegen zonnepark.

Gesprek met de omgeving

De omgeving heeft een belangrijke stem gehad in de manier waarop het windpark tot stand is gekomen. Al sinds 2014 zijn gesprekken met mensen uit buurt gevoerd en bewonersbijeenkomsten gehouden, om steun voor de komst van de molens te krijgen. Verder is een omgevingsraad opgericht, waar inwoners uit Arnhem en  Westervoort in zitten. Met de omgevingsraad is onder andere gesproken over de normen voor slagschaduw, geluid en de maximale hoogte van de windmolens. Een opvallende uitkomst van deze samenwerking is de keuze voor een stiller soort windmolen dan eerst gepland. De windmolens bij Koningspleij zijn 177,5 meter hoog en hebben een vermogen van 4.2 MW per stuk.

Lokaal eigendom

Het windpark Koningspleij is voor tweederde in handen van burgers. 566 inwoners uit Arnhem en omgeving hebben, via de energiecoöperatie REIJE, windaandelen gekocht en zijn zo mede-eigenaar van de molens geworden. Een vast bedrag van de opbrengsten uit het windpark gaat in een omgevingsfonds. Jaarlijks gaat het naar schatting om zo´n € 12.000. Mensen uit de omgeving kunnen een bijdrage vragen uit het omgevingsfonds, voor projecten om hun buurt duurzamer te maken.

Informatiecentrum met open inloop

Bij het wind- en zonnepark Koningspleij is een informatiecentrum ingericht. Hier worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor scholen en andere groepen. Tot de zomervakantie is er voor belangstellenden een open inloopmiddag, elke vierde zaterdag van de maand, van 14:00 tot 16:00 uur. De eerstvolgende open inloop is zaterdag 23 april a.s.

Lees ook het bericht in De Gelderlander (9 april 2022)