De eerste drie windmolens draaien: ‘Hoe zit het met slagschaduw (en stilstand)?’

De eerste drie windmolens van Windpark Koningspleij zijn inmiddels gebouwd. Ze hebben de afgelopen weken geregeld stilgestaan voor diverse tests. Omdat de meeste tests inmiddels zijn afgerond, zullen de molens steeds meer op volle kracht draaien. Dit betekent dat omwonenden vaker te maken kunnen krijgen met slagschaduw.

Bewoners van Malburgen kunnen slagschaduw ervaren in de vroege ochtend en bewoners van Westervoort in de namiddag en in de avond. De hoeveelheid slagschaduw zal per seizoen verschillen en wordt beperkt door een stilstandregeling voor omwonenden. Door deze regeling worden woningen per jaar maximaal zes uur geraakt door slagschaduw. Dit is strenger dan de officiële norm. Op deze website kunt u hierover meer lezen.

Naast de stilstandregeling voor omwonenden is er ook een stilstandregeling om vogelsterfte, in het bijzonder van ‘wulpen’, te beperken. Dit houdt in dat de windmolens in de periode van 1 september tot 1 april rond zonsopgang en rond zonsondergang langzaam en onbelast draaien. De vogels vliegen dan langs de molens naar hun rustgebied of naar hun foerageergebied. Langzaam draaien of stilstand van windmolens kan dus ook samenhangen met de stilstandregeling voor vogels. Deze regeling geldt niet voor de meest noordelijke windmolen.