Raad van State en SDE+

Beroep tegen genomen besluiten

 

Inmiddels is de procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark een stap verder.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning lagen van 2 augustus 2017 tot en met 12 september 2017 ter inzage. Belanghebbenden konden in deze periode een beroepschrift indienen bij de Raad van State tegen de genomen besluiten. Er zijn ook een aantal beroepschriften ingediend.

Dat betekent dat er een zitting komt bij de Raad van State waarop de indieners van de beroepschriften, het bevoegd gezag en de initiatiefnemers van Windpark Koningspleij hun standpunten naar voren kunnen brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) van de Raad van State kunnen beantwoorden. Vervolgens doet de Raad van State een uitspraak. Als deze uitspraak positief is voor het windpark, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning daarmee onherroepelijk en is de bouw van de windmolens wederom een stuk dichterbij gekomen.

Wanneer de Raad van State de beroepschriften op zitting behandelt, is nog niet bekend. Maar dat zal naar verwachting in 2018 zijn. Zodra daar meer over bekend is, laten we dat uiteraard weten.
We beginnen niet met de bouw van de windmolens voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Wel treffen we alvast voorbereidingen om na een positieve uitspraak de bouw te kunnen beginnen. Een belangrijke voorbereiding is nu het aanvragen van de SDE+-subsidie. Deze subsidie voor duurzame energie (wind, zon, biomassa, water, geothermie) is nodig om het project financieel haalbaar te maken. Begin oktober 2017 vragen we deze subsidie aan.

Wil je meer weten over de SDE+? Klik dan hier.