Tweede bijeenkomst omgevingsraad

Judith van de Geer is namens REIJE betrokken bij de omgevingsraad van WPKP. Hieronder vind je een korte impressie opgetekend door Judith en een link naar de download van de officiële notulen.

“Op 18 september werd in het gemeentehuis van Westervoort de tweede bijeenkomst van de omgevingsraad gehouden. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter is er gesproken over de rol en werkwijze van de omgevingsraad. Een belangrijk aspect is de adviesrol: de omgevingsraad adviseert de initiatiefnemers en de initiatiefnemers moeten een eventueel afwijkend besluit toelichten aan de omgevingsraad. Het is belangrijk dat de omgevingsraad heeft uitgesproken dat zij ook na realisatie van de windmolens een overlegstructuur wil houden met de initiatiefnemers. De omgevingsraad is hiervoor een goed forum.

Een van de initiatiefnemers van Pleij BV heeft toegelicht hoe het proces van turbinekeuze in de komende maanden zal verlopen en uitgelegd op welke wijze de omgevingsraad daarin wordt betrokken. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop dit zal gebeuren. In dit proces zal de omgevingsraad zich ook laten adviseren door onafhankelijke deskundigen. Het was een constructieve avond, half oktober zal de omgevingsraad weer bij elkaar komen.”

Download het goedgekeurde officiële verslag hier.