Update voortgang Windpark Koningspleij

Het projectteam van de aannemer is momenteel bezig met de bouwvoorbereiding en het grondwerk. De laatste planning van werkzaamheden ziet er als volgt uit:

 

Maart 2021

 • De civiele onderaannemer Strukton is druk bezig met de aanleg van de kraanopstelplaatsen en toegangswegen bij de locatie van windturbine 1 en 2.
  • De kraanopstelplaatsen bestaan uit een zandlaag, ingepakt met geotextiel, met daarop een laag van 30 cm puin.
 • Strukton zal eind van de maand dit deel opleveren, zodat de kraanopstelplaatsen klaar zijn voor het schroeven van de palen door de aannemer Fundex.
  • Voor de oplevering zullen er zogenoemde statische druktesten worden gedaan om zorg te dragen dat de kraanopstelplaats voldoende draagkracht heeft voor de boorpaalstelling van Fundex.
 • Eind Maart zal Fundex starten met het inrichten van de bouwplaats en voorbereidingen treffen voor het schroeven van de palen. Er wordt dus niet geheid.

 

April 2021

 • Na de Pasen zal onze onderaannemer Fundex starten met het schroeven van de palen bij windturbine 1. Dit is de eerste molen, die in de hoek van de Nieuwe Haven wordt geplaatst.. (https://www.youtube.com/watch?v=gSPfB2oz0EE à impressie hoe dit werkt)
  • Per fundament heeft Fundex ongeveer twee weken nodig om de 30 palen per fundering aan te brengen
  • Deze palen worden aangebracht met een diepte variërend van 15 tot 20 meter diep
  • De palen voor de fundering worden geschroefd in plaats van geheid. Dit betekent dat de overlast voor de omgeving minimaal is.
  • Voorzover u geinteresseerd bent in de werkmethode van Fundex is het leuk om eens naar deze uitleg te kijken: http://www.fundexgroup.com/nl/expertise/22-fundex-paal/default.html à Voor onze funderingen gaat het om de 460 diameter paal.
 • Strukton zal in deze periode de kraanopstelplaats voor windturbine 4 aan de noordoostzijde van het terrrein vlak bij de Westervoortse Dijk gereed gaan maken.
  • Ter plaatse van de grondwal is een tijdelijk ‘bruggetje’ (overkluizing) voorzien waardoor het mogelijk is om de kabels en leidingen in deze grondwal zonder problemen met zwaar materieel te kruisen.
  • Verder zal op deze locatie ook zand en puin worden aangebracht ter voorbereiding op het schroeven van de palen.

 

Logistiek

 • Voor de aanvoer van beton voor de funderingspalen wordt gebruik gemaakt van de openbare weg, via de Westervoortsedijk en de Nieuwe Havenweg.
 • Ook wordt zand en puin aangevoerd over de openbare weg, via de Westervoortsedijk en de Nieuwe Havenweg,

 

Let u onderweg goed op?

 • Let op als u langs de bouwplaats komt: er wordt met zwaar materieel gewerkt, waarbij de verkeersituatie bij de bouwplaats af en toe onoverzichtelijk zal zijn. Onze transporteurs en aannemers zijn zich hiervan bewust. Graag vragen we ook uw oplettendheid en medewerking om de veiligheid te waarborgen. Dit geldt met name voor de Nieuwe Havenweg, en de opgang van het fietspad richting de Pleijroute.

 

Voor molen 3 van Pure Energie (op het terrein van IPKW) geldt een afwijkende planning: dit terrein wordt momenteel gereed gemaakt om te kunnen beginnen met de bouw. De planning op dit moment – uiteraard altijd onder voorbehoud van wijzigingen – is dat in de loop van april de aanleg van de kraanopstelplaats begint. Het plaatsen van de funderingspalen begint, zoals het nu beoogd is, begin mei.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@windparkkoningspleij.nl, of via telefoonnummer 085 0654122 (Daisy Lenderink).