Update werkzaamheden

Hierbij nog even weer kort een update van onze kant omtrent de voortgang van het Windpark Koningspleij.

Onderstaand even kort de punten waar we nu mee bezig zijn en wat er komende maand gaat gebeuren.

 

 1. Aanbrengen palen van de fundering
  1. Op de locatie direct grenzend aan de Nieuwe Havenweg is Fundex begonnen met het aanbrengen van de funderingspalen. Dit zal nog ongeveer een week tot anderhalve week in beslag nemen alvorens het geheel wordt verplaatst naar locatie 02, aan het einde van de toegangsweg.
  2. Daaropvolgend zal begin Mei een begin worden gemaakt bij locatie 04. Dit is de locatie naast de Veerweg naar Westervoort.
  3. Voor locatie 03, is het de bedoeling om aansluitend, de laatste twee weken van Mei, de palen ook op deze locatie aan te brengen.
  4. Per locatie worden er 30 palen aangebracht, 1 paal wordt recht naar beneden aangebracht en 1 paal ‘geschoord’ (onder een hoek) om zijwaartse belastingen beter op te vangen.
   1. https://www.youtube.com/watch?v=gSPfB2oz0EE à Impressie hoe het paalsysteem werkt
   2. En bijgevoegd ook de werkmethode: http://www.fundexgroup.com/nl/expertise/22-fundex-paal/default.html

 

 1. Aanbrengen funderingen
  1. In Mei zal de firma Oehm GmbH starten met de aanleg van de fundamenten, dit zal per fundament ongeveer 6 weken in beslag nemen. De aannemer zal starten bij locatie 01, dan 02, dan 04 en aansluitend 03.
  2. Voor de fundamenten is het volgende nodig:
   1. 67 ton wapeningsstaal (66.533 kg)
   2. 463 m3 beton

 

 1. Parkbekabeling
  1. Tussen de windturbines zal door de firma Van den Heuvel bekabeling worden aangelegd, het idee is om deze bekabeling langs het fietspad van de Pleij route te leggen.
  2. Om het tracé van deze bekabeling definitief vast te stellen worden er komende maanden proefsleuven gemaakt, dit zal zichtbaar zijn op het fietspad.
   1. Doel van deze proefsleuven is om te bepalen of het voorgestelde tracé van kabels en leidingen, realiseerbaar is in de berm van het fietspad. Dus bijvoorbeeld of er geen boomwortels in de weg liggen of iets dergelijks.

 

 1. Locatie 04
  1. Locatie 04, langs de Veerweg naar Westervoort, wordt volgende week ook opgestart, er zal dan een inrit worden gemaakt naar de Veerweg naar Westervoort.
  2. Van daaruit kan er een tijdelijke brugconstructie worden gebouwd over de grondwal van het Waterschap waarnaar we de locatie voor turbine 04 gereed kunnen maken.
  3. Om dit gereed te maken zal, door Strukton/Kruse, in de laatste week van April een sanering worden uitgevoerd op de locatie van het fundament van turbine 04. Dit omdat deze locatie een verdachte locatie is qua bodemgesteldheid.
  4. Deze sanering duurt overigens maar een paar dagen, nadat dit is uitgevoerd zal deze locatie ook verder worden voorbereid voor het aanbrengen van de palen

 

 1. Logistiek
  1. Voor de inrit van locatie 04, zullen er wat verkeersmaatregelen worden genomen op de Veerweg naar Westervoort, deze weg blijft verder gewoon bereikbaar.
  2. De aanvoer van materiaal en materieel zal verder plaats vinden via de openbare wegen, en hier zal geen tot weinig hinder van worden ondervonden.