Wijziging in procedure windpark Koningspleij

De bestemmingsplanprocedure voor bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem wordt iets anders vormgegeven. Dat heeft eigenlijk niets te maken met windpark Koningspleij, maar toch heeft het er invloed op. Om te zorgen dat het windpark en ook het beoogde zonneveld geen grote vertraging oplopen, verandert de gemeente Arnhem de procedure. Dit zorgt er wel voor dat de informatiemarkten over het windpark iets opschuiven in de tijd.

Het was de bedoeling dat het bestemmingsplan voor het windpark en het zonneveld op Koningspleij-Noord tegelijk in procedure zou gaan met het bestemmingplan voor bedrijventerrein Kleefse Waard. Dat is het efficiëntst. Maar de ontwikkeling van een campus op het bedrijventerrein blijkt meer tijd te vragen. Er is goed onderzoek voor nodig en een goede afweging van belangen. Dat duurt enkele maanden. Deze ontwikkeling op Kleefse Waard staat los van windpark Koningspleij en het zonneveld, maar kan door de koppeling van de procedures wel zorgen voor vertraging. Daarom brengt de gemeente Arnhem nu een apart bestemmingsplan voor het windpark en zonnepark in procedure. Zo kan de ontwikkeling van het windpark en zonneveld doorgaan en is er de tijd om het bestemmingsplan voor Kleefse Waard goed te doen. De coördinatieregeling voor het windpark blijft overigens ook gewoon van kracht.

Het is belangrijk dat het windpark en zonneveld zo min mogelijk vertraging oplopen, omdat er duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden gehaald. Daarom kiest het college van burgemeester en wethouders van Arnhem voor deze aangepaste procedure. Hiermee blijft de vertraging voor het windpark en zonneveld beperkt tot enkele weken in plaats van enkele maanden.

Voor het windpark kunnen door dit besluit nu de laatste onderzoeken en adviezen definitief worden gemaakt. Zodra dit klaar is, wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor het windpark en zonneveld in procedure gebracht. Dit betekent dat alle stukken ter inzage worden gelegd en dat iedereen die kan lezen. Dan worden ook de eerder toegezegde informatiemarkten gehouden. Zodra duidelijk is wanneer deze worden gehouden, wordt dat ook op deze website vermeld.

Ook kan er dan met een zienswijze worden gereageerd op het ontwerp-bestemmingplan. De gemeente Arnhem reageert op al deze zienswijzen en bepaalt aan de hand daarvan of het ontwerp-bestemmingplan nog moet worden aangepast. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. De verwachting is nu dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van dit jaar hierover het besluit kan nemen.