Presentaties van windconsultaties online

De presentaties die zijn gehouden tijdens de terugkoppeling van de windconsultaties voor windpark Koningspleij staan vanaf nu ook op deze website. Onder het kopje ‘Downloads’ staan de verschillende documenten.

In de presentaties wordt onder andere aandacht besteed aan de effecten van de windmolens op de omgeving, zoals met geluid en slagschaduw. Een belangrijke toevoeging: de kaart met geluidscontouren in de presentatie laat de effecten zien in de nachtelijke uren. In de nacht moeten de windmolens stiller zijn dan overdag, omdat er ’s nachts ook minder omgevingsgeluid is.

Verder wordt er in de presentaties informatie gegeven over hoe inwoners samen met Rijn en IJssel Energiecoöperatie eigenaar kunnen worden van windmolens en hoe de procedure verder gaat.

In juni 2014 zijn er windconsultaties gehouden. Inwoners en andere betrokkenen zoals wijkraden konden hierbij aangeven op welke vragen zij antwoord wilden hebben. Vervolgens zijn er verschillende onderzoeken gedaan voor het windpark en deze vragen zijn daarin ook meegenomen.

Op 11 januari 2017 zijn de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers aan de windconsultaties. Hiervan is een verslag gemaakt. Dit verslag en de presentaties die op deze bijeenkomst zijn gehouden, staan dus nu onder het kopje ‘Downloads’.