Activiteiten en deelnemersaantallen Informatiecentrum Energiepark Koningspleij

Het informatiecentrum van het Energiepark Koningspleij geeft informatie over het windpark van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie en het zonnepark van Sunvest en over de energietransitie in het algemeen. Het informatiecentrum is begin 2022 geopend. De officiële opening was op vrijdag 10 juni 2022. In het informatiecentrum zijn op de wand tijdlijnen te zien van het voorbereidingsproces (vanaf 2010) en van het bouwproces (vanf 2021). Er is een power point presentatie beschikbaar en er zijn een aantal korte filmpjes van het bouwproces van het windpark en het zonnepark en van hoe een windmolen er aan de binnenkant uitziet. Ook is er documentatie beschikbaar over alle vergunningen.

Voor de open-huisdagen is vooraf publiciteit gemaakt via email (participanten), via persberichten naar lokale kranten en via sociale media. Er is ook (per email) actief geworven onder de basisscholen in Arnhem. De bezoekers werden steeds ontvangen door twee of drie uit een groep van bijna 10 enthousiaste gastheren en -dames die presentaties verzorgden en in gesprek gingen met bezoekers, zowel in het informatiecentrum als buiten, aan de voet van de windmolen en aan de rand van het zonnepark.

Tot en met 27 juni 2023 zijn er in totaal 46 bijeenkomsten geweest met 1332 deelnemers.

Bij de officiële opening waren 180 mensen aanwezig. Op Open Monumentendag 2022 zijn 90 mensen geweest en op de Open Energiedag 2022 zijn 50 mensen afgekomen.

We hebben op 8 zaterdagen open huis gehad en in totaal 198 mensen ontvangen. Deels participanten, deels andere geïnteresseerden.

Er zijn 4 basisscholen uit Arnhem en Westervoort op 5 verschillende momenten op bezoek geweest met in totaal 435 leerlingen, docenten en ouders. We ontvingen kinderen van groep 1 tot groep 8. De scholen hadden lesprogrammaatjes voorbereid.

Daarnaast zijn er 13 groepen geweest uit Arnhem, Oosterbeek en overig Nederland variërend van businessclubs, serviceclubs, politieke partijen, gemeente, provincie etc. met in totaal 257 mensen. Ook was een bezoek aan het informatiecentrum de start van een familiedag.

Er is een drietal kennissessies gehouden met 27 deelnemers, en er hebben 7 vergaderingen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie plaatsgevonden met 48 deelnemers.

Daarnaast zijn er 4 keer filmopnames gemaakt met 20 betrokkenen.

Gezien de hoeveelheid bijeenkomsten en bezoekers en de enthousiaste reacties constateren we dat het informatiecentrum zeker in een behoefte voorziet.

Juni 2023
opgesteld door de gastheren van het informatiecentrum