Hoe zit het: Inspectie aan een windmolen

Intro:

 Om ervoor te zorgen dat een windmolen probleemloos en veilig functioneert, worden er geregeld inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op deze manier worden systemen in goede conditie gehouden, storingen tijdig opgespoord en verholpen en wordt er gecontroleerd of voldaan wordt aan de veiligheidsvoorschriften en wettelijke eisen. Ook wordt de kwaliteit van onderhoud hierbij getoetst.

 

Inhoudsopgave:

 1. Verschillende soorten inspecties
 2. Inspectie met een boroscoop
 3. Inspectie met een drone
 4. Levensduur van een windmolen

 

 1. Verschillende soorten inspecties

 

Meestal vindt er 1 tot 2 keer per jaar een preventief onderhoudsmoment plaats. Het verschilt per type windturbine hoe vaak en welke onderhoudsactiviteit er dan wordt uitgevoerd. Daarnaast is er ook een inspectieprogramma actief.  Bij een preventieve inspectie worden systemen gecontroleerd en de bevindingen gerapporteerd aan de onderhoudspartij.

 

Er zijn verschillende soorten inspecties die worden uitgevoerd bij een windmolen. De belangrijkste 4 categorieën hebben we hieronder opgesomd. Dergelijke inspecties worden ondersteund door historische gegeven en data analyses.

 

Elektrische inspectie

Bij een elektrische inspectie worden elektrische componenten gecontroleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transformator of de omvormer, die essentieel zijn om de opgewekte windstroom om te zetten in wisselspanning met de juiste voltage en frequentie. Daardoor kan de stroom uiteindelijk aan het elektriciteitsnet geleverd worden.

Vet- en olieanalyse

Vetten en oliën in de draaiende onderdelen van de windmolen worden tijdens deze inspectie nagekeken. Er worden monsters genomen bij de onderdelen van een windmolen die zich in een gesloten, gesmeerd systeem bevinden. Is het smeermiddel te sterk vervuild, dan moet deze worden vervangen. Ook kunnen er bijvoorbeeld metaaldeeltjes in de olie gevonden worden, die erop duiden dat er buitensporige slijtage aanwezig is.

 

Mechanische inspectie

De mechanische en draaiende onderdelen worden ook regelmatig geïnspecteerd. Hierbij wordt onder andere gekeken of er tekenen zijn van slijtage of olielekkages. Verder wordt gekeken of alle onderdelen nog voldoende hun functie kunnen vervullen.

Visuele inspectie

Dit zijn de standaard controles op de veiligheid en het algemeen functioneren van onderdelen van de windmolen. De toren, flenzen, frames, lift en ladder, bekabeling, filters en natuurlijk de bladen zijn een aantal onderdelen die bij de visuele inspectie standaard aan bod komen.

 

 1. Inspectie met een boroscoop

Bij een boroscoopinspectie maken we gebruik van een boroscoopcamera. Deze heeft een (meestal flexibele) buis met een camera, waarmee je in smalle ruimtes kan kijken. Bij de interne inspectie van tandwielkasten, lagers en andere moeilijk bereikbare plekken kan op deze manier toch de conditie bepaald worden.

 

 1. Inspectie met een drone

Tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een drone bij het uitvoeren van inspecties. De voordelen van een drone-inspectie:

 • Moeilijk toegankelijke en gevaarlijke punten kunnen makkelijk geïnspecteerd worden.
 • Doordat er geen aanvullende installaties geplaatst hoeven te worden en er geen inspectiemonteur in de windmolen hoeft te klimmen is de uitvaltijd van een windmolen korter dan bij een traditionele inspectie.
 • Een drone-inspectie is een veiligere manier om een inspectie uit te voeren.
 • De drone is vaak uitgerust met een hoge-resolutie camera, waardoor de gemaakte beelden een hoge kwaliteit hebben. Aanvullend wordt er ook vaak gebruik gemaakt van een infrarood camera.

 

 1. Levensduur van een windmolen

Een moderne windmolen heeft een technische levensduur van ongeveer 25 jaar. Het zou kunnen dat binnen die periode grotere onderdelen al vervangen moeten worden of dat er weer een nieuwer type windmolen is dat meer stroom kan opwekken. Daarom wordt er soms voor gekozen om de windmolen al eerder te demonteren. Als het technisch mogelijk is worden de ‘oude’ windmolens op een andere plek weer opgebouwd, om nog jarenlang groene stroom op te wekken. Dat noemen we saneren. In andere gevallen worden de onderdelen separaat hergebruikt als reserveonderdelen of gerecycled.