Bijen- en vlindertuin Het Duifje krijgt vorm

Direct na toekenning van de subsidie door het Omgevingsfonds aan de Bijen- en Vlindertuin in het Duifje, medio maart, begon de uitvoering met het planten van enkele fruitboompjes. Immers de bijdrage van Windpark Koningspleij maakte de begroting van de aanleg deze buurttuin rond, vertelt mede-initiatiefnemer en aanvrager Bas Roodbergen als hij even stopt met planten sjouwen.

We staan in de tuin in Malburgen-Oost die sindsdien al veel verder is ingericht. Ook op deze zonnige zaterdag in mei gaat het werk verder: het insectenhotel wordt afgemaakt en nog meer planten krijgen een plek in een van de borders of bakken. Enkele buurtbewoners helpen mee, anderen komen een kijkje nemen naar wat er onderaan hun flat gebeurt. Tot nog toe lovende reacties. Volgens plan zal na de aanleg een tiental vrijwilligers zich over het beheer ontfermen. Er zijn al discussies over schoffelen of meer wildheid, zegt een vlinderliefhebber die het juist minder aangeharkt wenst. Hij zou wel weten hoe de tuin zowel aantrekkelijk voor mensen als voor dieren kan worden!

Weet u het nog? Het Omgevingsfonds van Windpark Koningspleij helpt initiatiefnemers van duurzame projecten in de wijken binnen het invloedgebied van de windturbines (< 1800 meter). De subsidiepot van het fonds wordt gevuld door de turbines: voor elke megawattuur (MWh) geproduceerde stroom gaat er € 0,50 in de pot. Het in 2023 gespaarde bedrag zal begin 2024 onder de aanvragers worden verdeeld.