Antwoorden op vragen uit windconsultaties

In het voorjaar van 2014 (in mei en juni) heeft Pleij BV in samenwerking met Rijn en IJssel Energie Coöperatie drie zogenoemde ‘windconsultaties’ gehouden. Tijdens deze windconsultaties zijn door de deelnemers vragen gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord in een apart document. Dat is te vinden op deze website, onder het kopje ‘Downloads’.

In enkele antwoorden wordt verwezen naar het MER. Dit document staat nog niet op deze website, omdat het definitief vaststellen van het MER is voorbehouden aan het college van B&W van Arnhem. Zodra het is vastgesteld en vrijgegeven, wordt het MER ook op deze website geplaatst. Deze antwoorden zijn dus ook onder voorbehoud van het definitief vaststellen van het MER door het college van B&W.

Deze windconsultaties zijn op drie verschillende locaties georganiseerd: Presikhaaf (Arnhem), Mosterdhof (Westervoort) en Malburgen Oost (Arnhem). Op 11 januari 2017 is er een terugkoppeling gehouden aan de deelnemers van de windconsultaties. Op deze informatiebijeenkomst zijn antwoorden op hoofdlijnen gegeven op de vragen die tijdens de windconsultaties zijn gesteld. Een verslag van deze informatiebijeenkomst staat ook op deze website, ook onder het kopje ‘Downloads’.