Informatiemarkten over windpark Koningspleij

Het ontwerpbestemmingsplan dat windpark Koningspleij en een zonneveld van circa 8,5 hectare op Koningspleij Noord mogelijk maakt, ligt vanaf 20 maart 2017 zes weken ter inzage. Eind maart/begin april organiseren de gemeente Arnhem en de initiatiefnemers voor het windpark, VOF Windpark Koningspleij en Rijn en IJssel Energiecoöperatie, vier informatiemarkten om belangstellenden te informeren.

De windmolens op de Koningspleij Noord kunnen een bijdrage leveren van 3 a 4 procent op het totaal van de gemeentelijke doelstelling voor duurzame energie.
Het zonneveld biedt ruimte aan circa 15.000 tot 20.000 zonnepanelen, bijna 50 procent van de ambitie van 40.000 panelen in 2020.

Tijdens de informatiemarkten zullen de gemeente Arnhem en VOF Windpark Koningspleij toelichting geven op de plannen en samen met experts op de bijhorende onderzoeken die zijn gedaan.
Het windpark aan de Koningspleij Noord moet uitgroeien tot een burgerwindpark. Dat betekent dat de omgeving wordt betrokken bij de totstandkoming van het windpark en dat ook financieel geparticipeerd kan worden. De Rijn en IJssel Energiecoöperatie verzorgt deze participatie en tijdens de informatiemarkten kunnen geïnteresseerden informatie krijgen over hoe ze kunnen deelnemen.

De informatiemarkten zijn op:

  • Woensdag 29 maart van 17.00 tot 21.00 uur in MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem
  • Donderdag 30 maart van 18.00 tot 21.00 uur in de hal van Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
  • Maandag 3 april van 19.30 tot 21.30 uur in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort
  • Dinsdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in MFC de Malburcht, Graslaan 97, 6833 CE Arnhem

Op 17 maart is het besluit van het college van burgemeester en wethouders officieel bekendgemaakt in de Staatscourant en het elektronisch gemeenteblad. Klik hier voor de officiële bekendmaking daarover. Vanaf 20 maart is er zes weken de tijd om de stukken te bekijken en eventueel een zienswijze in te dienen. De documenten liggen ter inzage in het stadhuis, loket bouwen, wonen, leefomgeving, Koningstraat 38 in Arnhem.

Ze zijn eveneens digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan en hier voor de ontwerpomgevingsvergunning.

Tevens staan de stukken op www.arnhem.nl/bestemmingsplankoningspleijnoord

Op deze laatste website staat ook meer informatie over de verdere procedure.

Overige informatie over het project windpark Koningspleij staat op deze website (www.windpark-koningspleij.nl). Onder het kopje ‘Downloads’ staan de rapporten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Ook het MER is hier te vinden.