Ledencertificaten, samenwerkingsovereenkomst en windambassadeurs

Op 12 december 2016 is er een algemene ledenvergadering geweest waarin de leden van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJEC) hebben besloten dat er in windpark Koningspleij geparticipeerd kan worden door middel van de aanschaf van certificaten. Voor de bouwen van de windmolens moet er rond de 1,5 tot 2 miljoen euro geïnvesteerd worden door burgers uit de omgeving.

In grote lijnen is wel duidelijk hoe dit gaat lopen. De coöperatie koopt het grootste deel van de aandelen van de BV die de molens gaat bouwen. Deze BV keert dividend uit aan de coöperatie. Verder vraagt REIJEC particulieren voor het kopen van deze aandelen geld ter beschikking te stellen. Dit ter beschikking gestelde geld wordt in de loop van de tijd met een rendement weer uitgekeerd.

Meer hierover leest u op de website van REIJEC. Ook is hier te lezen dat de coöperatie en Pleij BV een samenwerkingsoverkomst hebben getekend.

Verder leidt REIJEC ‘windambassadeurs’ op. Het doel is dat zij helpen met de realisering van het windpark. Op 8 februari 2017 was de eerste bijeenkomst met deze vrijwilligers. Wie nog windambassadeur wil worden, kan zich aanmelden bij REIJEC. Klik hier om daar meer over te lezen op de website van de coöperatie.