Datum zitting bij Raad van State bekend

De beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Koningspleij worden op 20 juli 2018 behandeld op een zitting bij de Raad van State (RvS). Deze openbare zitting begint om 10.00 uur in het gebouw van de RvS in Den Haag. Ook de beroepen tegen de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming worden tijdens deze zitting behandeld.

Wij verwachten dat tijdens de zitting het accent erop ligt dat de betrokken partijen vragen van de staatsraden (rechters) beantwoorden.

Uitspraak
De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS. Wij houden je hiervan op de hoogte.