Energiepark Koningspleij officieel geopend

Sinds vrijdag 10 juni wappert de vlag bij het Energiepark Koningspleij in Arnhem. Wethouder Cathelijne Bouwkamp en gedeputeerde Jan van der Meer van Provincie Gelderland openden het park, dat bestaat uit drie windmolens en 29.700 zonnepanelen, door samen de vlag te hijsen.

‘De vlag staat symbool voor onze samenwerking op weg naar een duurzame stad´, zegt Judith van de Geer van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE). ´Het was een flinke klus maar door de handen ineen te slaan, met burgers, bedrijven en overheid, zijn we erin geslaagd om het energiepark te realiseren. Door onze eigen elektriciteit op te wekken zijn we minder afhankelijk van stroom uit het buitenland en houden we regie over onze eigen energie.´

Stroom voor achttien gemeenten

De windmolens langs de Pleijroute wekken jaarlijks 24.000 MWh stroom op en de zonnepanelen 12.000 MWh. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 14.500 huishoudens. De stroom gaat onder andere naar de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, die het gebruiken voor openbare gebouwen en straatverlichting.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ´In Arnhem zetten we ons al ruim tien jaar in voor windenergie. We vonden het ontzettend belangrijk dat het energiepark gerealiseerd zou worden met inwoners samen, en dat is gelukt. We staan voor een enorme opgave om tot grootschalige energie-opwek te komen, onder andere door wind- en zonne-energie. Het is belangrijk dat we ons hiervoor blijven inzetten en dat we ons daarnaast inzetten om op persoonlijk vlak, bij mensen thuis, ondersteuning bieden in het nemen van maatregelen om schone energie betaalbaar te houden. Het Energiepark Koningspleij is nu een feit en dat maakt mij ontzettend trots.´

Burgers mede-eigenaar

De komst van het energiepark is mede mogelijk gemaakt door inwoners uit Arnhem en omgeving. 566 leden van REIJE hebben geïnvesteerd in windaandelen en 181 mensen in zonnedelen. Op hun investering ontvangen zij rendement.

Een vast bedrag van de opbrengsten uit het windpark gaat in een omgevingsfonds. Jaarlijks gaat het naar schatting om zo´n € 12.000. Mensen uit de omgeving van het energiepark kunnen een bijdrage vragen uit het omgevingsfonds, voor projecten om hun buurt duurzamer te maken.

Informatiecentrum met open inloop

Bij het Energiepark Koningspleij is een informatiecentrum ingericht. Hier worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor scholen en groepen. Andere belangstellenden, die graag  een kijkje willen nemen kunnen terecht tijdens de open inloopmiddag, elke vierde zaterdag van de maand, van 14:00 tot 16:00 uur.

Energiepark Koningspleij is eigendom van REIJE, Prowind en Sunvest. In de toekomst wordt nog een vierde windmolen ontwikkeld, die elektriciteit gaat opwekken voor het naastgelegen Industriepark Kleefse Waard.

Van de bouw van het Energiepark is een timelaps gemaakt. Bekijk hier de bouw van het windpark Koningspleij.
Een impressie van de totstandkoming van het zonnepark Koningspleij vind je hier.

Foto: Edwin Siemerink