Hoe

Werkzaamheden 

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de bouw van onze windmolens gestart. Het projectteam van de aannemer is momenteel bezig met de bouwvoorbereiding en het grondwerk. De aanleg van de kraanopstelplaatsen en toegangswegen bij de locaties van windturbine 1 en 2 wordt eind maart voor een deel opgeleverd. De firma Fundex zal in april de werkzaamheden voor de fundaties van de molens op zich nemen. Na de Pasen zal ook worden gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van windturbine nr. 4 (onze derde molen) van het windpark.


Geplande activiteiten tijdens de bouwfase (planning kan tijdens de bouw worden aangepast)

6 april                   – Start schroeven fundatiepalen

12 april                 – Start storten beton

5 augustus           – Levering windmolens op de site

5 augustus           – Start aanleg van de windmolens

29 oktober           – Installatie windmolens compleet

15 november       – In gebruik stelling van de molens

16 december       – Overdracht windpark

 

Voor molen nr. 3 van Pure Energie (op het terrein van IPKW) geldt een afwijkende planning: dit terrein wordt momenteel gereed gemaakt om te kunnen beginnen met de bouw. De planning op dit moment – uiteraard altijd onder voorbehoud van wijzigingen – is dat in de loop van april de aanleg van de kraanopstelplaats begint. Het plaatsen van de funderingspalen begint, zoals het nu beoogd is, begin mei.