Inspreektekst voorzitter REIJE tijdens raadsbehandeling op 26 juni 2017

Geachte raadsleden, beste aanwezigen,

Mijn naam is Danielle van Woerden, voorzitter van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie. De energiecoöperatie is een initiatief van, voor en door burgers uit Arnhem en omgeving, met als doel het lokaal opwekken en leveren van duurzame energie en het realiseren van lokale energie besparing.

Sinds onze oprichting in 2012 zetten wij ons in voor het realiseren van een burgerwindpark. Een windpark voor en door Arnhemmers en omgeving.

We hebben deze handschoen opgepakt zoals u dat heeft opgedragen. We doen dit namelijk als burgers in samenwerking met markpartijen.

Inmiddels zijn zonder financiële bijdrage van de gemeente vele onderzoeken uitgevoerd en komen we tot de conclusie dat het burgerwindpark uitgevoerd kan worden.

We staan nu weer voor een belangrijk moment! Het mag duidelijk zijn: wij vragen u natuurlijk om positief te besluiten over het bestemmingsplan en vergunning aangaande het windpark.

U heeft aangegeven dat bij deze besluitvorming burger participatie zwaar meegewogen wordt.

Participatie staat van nature bij ons hoog in het vaandel. Zo worden al onze besluiten genomen door onze leden in ledenvergaderingen en hebben wij ons ingespannen de omgeving goed te betrekken op cruciale momenten.

Ook willen wij dat zo veel mogelijk burgers windaandeelhouder van de molen worden. Om dit te bereiken zijn we een maand geleden officieel gestart met een campagne “Samen aan de Wind”. En met succes! 193 mensen hebben nu een voorinschrijving gedaan op aandelen. Aanvullend hebben 116 mensen hun algemene steun uitgesproken, hebben zich 70 wind ambassadeurs aangemeld, lezen 603 mensen de nieuwsbrief en groeit het aantal volgers op de sociale media. En deze aantallen stijgen rap. Wij willen graag de stem zijn van deze groeiende groep in Arnhem en omgeving.

We realiseren ons ook zeker dat er twijfels zijn, dat een deel van de directe omwonenden niet blij is met deze ontwikkeling. Waar mogelijk nemen we deze omwonenden actief mee. Zo hebben we onlangs een eerste bijeenkomst van een omgevingsraad bestaande uit direct omwonende georganiseerd. Ook zullen we een omgevingsfonds gaan inrichten, waarmee wensen uit de omliggende wijken gefinancierd worden.

Gelukkig zijn er ook positieve geluiden uit de omgeving. Zo heeft GroenLinks Westervoort, samen met de fracties van PvdA en SP (samen goed voor 7 van de 17 zetels) hun steun voor het plan uitgesproken en hopen zij dat het zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. In een door hun ingediende zienswijze geven ze aan dat ze het plan grondig hebben geanalyseerd. Deze analyse van het plan laat zien dat de feitelijke geluidoverlast voor Westervoort binnen de wettelijke normen blijft. En dat door een slimme stilstandvoorziening ook de overlast van slagschaduw en de schade aan de wulpenpopulatie binnen de wettelijke grens blijft. Uiteraard adviseren ze de initiatiefnemers om de omwonenden te blijven informeren en te betrekken en hen maximaal de gelegenheid te geven om te profiteren van de opbrengst van deze windturbines. Hier zullen we actief gehoor aan geven, onder meer middels de genoemde manieren.

Beste raad, wij hebben met heel veel vrijwilligers en heel veel vrije tijd de afgelopen jaren hard gewerkt om te komen tot dit punt. Het woord is nu aan u, met de nadruk op NU.

Alle signalen staan op groen, het proces en de planning ligt op schema, we kunnen nu met elkaar aan alle randvoorwaarden voldoen, zowel vanuit participatie als vanuit een gezonde businesscase. Als we nu niet positief besluiten is de kans zeer reëel dat door de komende verkiezingen het besluit nog verder wordt uitgesteld, met als groot risico dat de vrijwilligers en geïnteresseerden afhaken.

Daarnaast, vinden we ook dat we eigenlijk niet meer kunnen wachten met de productie van duurzame lokale opwekking van energie. We hebben nu de kans om dit samen met de bewoners van Arnhem en omstreken te realiseren. Deze kans moeten we niet laten lopen en wij adviseren u dan ook om in te stemmen met de plannen.

Samen aan de wind!