Windpark Koningspleij is jouw vertrouwen waard!

Het faillissement van Hollandsche Wind en eerder Noordenwind, van oplichters die hoge rendementen voorspiegelden op beleggingen in windmolens, heeft bezorgde reacties opgeleverd aan het adres van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) die met Windpark Koningspleij (WPKP) bezig is een burgerwindpark op te richten.

Graag wijzen wij erop dat REIJE een coöperatie van 225 particuliere leden is en al 5 jaar bestaat. Ieder lid heeft volledige inzage in de boeken en kan meebeslissen over de keuzes die binnen de coöperatie worden gemaakt. Wij bestaan dankzij de betrokken inzet van de leden. De komende jaren gaan we ons verder ontwikkelen tot een belangrijke regionale speler voor verduurzaming met name op het gebied van opwekking van hernieuwbare energie en energiebesparing.

Elke vergelijking met de bovengenoemde oplichters gaat dan ook mank.

Windpark Koningspleij wordt een direct onderdeel van REIJE. De mensen die participaties (windaandelen) aanschaffen worden leden van de coöperatie en krijgen stemrecht. Met dit stemrecht kun je meebeslissen over hoe de opbrengsten van WPKP zullen worden verdeeld. Een ander belangrijk feit is dat wij gaan bouwen op grond dat in eigendom is van de gemeente Arnhem. Zowel de gemeente Arnhem als de provincie Gelderland staan dan ook volledig achter onze plannen. Het betreft dus geen belegging in een ondoorzichtig fonds maar in een reëel bestaand project van drie burgerwindmolens waar je mede-eigenaar van bent. De financiële huishouding is volledig transparant en wordt bijgehouden door een professioneel administratiekantoor en gecontroleerd door een accountant.

De diverse scenario’s die we op dit moment bestuderen, wijzen uit dat het rendement vermoedelijk tussen de 5 tot 6% uitkomt over de looptijd van 20 jaar, waarbij er sprake is van beperkte risico’s voor de participanten.

Op dit moment hebben we 200 voorinschrijvingen, dit zien we graag richting de 1000 gaan. Met de hulp van onze ambassadeurs en voorinschrijvers hopen we dit over enkele maanden te kunnen bereiken. Help je mee?