Omgevingsraad komt 8 juni bijeen

De omgevingsraad is samengesteld en zal op 8 juni voor de eerste keer samenkomen. Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de leden kans om kennis met elkaar te maken, de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en een agenda op te stellen. Bij deze eerste avond zullen als toehoorder ook de initiatiefnemers van Windpark Koningspleij en de gemeente Arnhem aanwezig zijn.

De omgevingsraad is opgericht om omwonenden en betrokkenen een stem te geven en om met elkaar in gesprek te gaan. Leden van de omgevingsraad vertegenwoordigen de omliggende gebieden van Windpark Koninsgpleij zoals Malburgen, Presikhaaf en Westervoort en andere belanghebbenden. Zij zullen ook hun omgeving of achterban informeren en betrokken houden, bijvoorbeeld via een wijkplatform of een website.

De raad komt maandelijks bijeen en is betrokken bij zaken zoals leefbaarheid voor, tijdens en na de bouw en de turbine keuze. Ook zullen de leden een stem krijgen in de inrichting en bestemming van het omgevingsfonds. Experts, gemeente en initiatiefnemers zullen steeds beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en besluiten te toetsen. Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die op deze website worden gepubliceerd.