Eén procedure voor Windpark Koningspleij

Het ontwerp-bestemmingsplan, MER en de ontwerp-omgevingsvergunning voor windpark Koningspleij worden in één keer en tegelijkertijd behandeld door de gemeente Arnhem. Dit is mogelijk doordat de gemeenteraad van Arnhem op 19 december 2016 besloot de coördinatieregeling toe te passen.
Het coördineren van de procedures heeft twee voordelen. Ten eerste is dan alle informatie in één keer beschikbaar. Zo krijgen omwonenden en andere belanghebbenden direct het complete beeld van het windpark en de effecten die de windmolens op de omgeving hebben. Ook kan de gemeente het plan beter beoordelen, omdat alle informatie dan bekend is.
Ten tweede gaat de procedure op deze manier sneller en eenvoudiger. Anders is voor elk onderdeel een aparte procedure nodig.
Om deze windmolens te kunnen plaatsen, moet een bestemmingsplan worden opgesteld. In een bestemmingsplan staat beschreven wat er in een bepaald gebied mag gebeuren of wat voor gebouwen of objecten daar mogen staan. Het ontwerp-bestemmingsplan is een eerste stap op weg naar realisering van het windpark.
De MilieuEffectRapportage (MER) beschrijft de effecten van de windmolens op de omgeving. Dan gaat het onder meer over het geluid, schaduw en ook waar de windmolens het beste kunnen staan. De MER is het fundament onder het ontwerp-bestemmingplan.
Deze gegevens worden in februari 2017 gepresenteerd op een aantal informatiemarkten. Dan wordt ook duidelijk of alle vragen die zijn gesteld tijdens de windconsultaties in 2014 goed zijn verwerkt. Alle inwoners van Arnhem en Westervoort zijn hier welkom om meer uitleg te krijgen of vragen te stellen. De datums en tijden van deze informatiemarkten volgen nog.
De voorlopige onderzoeken en schetsen die zijn gedaan sinds de windconsultaties worden de komende periode ook op deze website gepubliceerd onder ‘Downloads’.
Het plan voor het windpark ligt dan officieel ter inzage. Iedereen kan daar op reageren met een zienswijze. De gemeente Arnhem voorziet al deze reacties van een antwoord. Dan wordt ook duidelijk of er nog iets moet worden aangepast. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen.
Een plattegrond van de beoogde locatie en een 3D-model dat een indruk geeft hoe windmolens op deze plek eruit zien, kunt u onder ‘Waar’ bekijken.