Terugblik van Prowind op het bouwproces

“Wat ik mooi aan dit project vond? De samenwerking met een coöperatie die professioneel zaken goed had geregeld. Ze wisten waar Abraham de mosterd haalt,” zegt Rolf Koster van Prowind doelend op de goede verbinding met gemeente, provincie en met de eigen achterban.

Prowind was onder meer de ‘aannemer’ van de bouw van het windpark en Rolf was de man van de contracten: alle afspraken met externe partijen liepen via hem, vanaf de aanvraag van de vergunning. Zoals het hoort waren er bij de bouw ook uitdagingen. Voor de fundering werd niet geheid, maar gewerkt met schroefpalen, om de stabiliteit van de dijk niet te beschadigen. Het was ook een klus om de netaansluiting op tijd rond te krijgen. “De bekabeling moest pal naast de schuine helling van het talud van de Pleijroute, dat was spannend. En op een plek bleek de kabel wel erg dicht bij de waterleiding te komen te liggen. Dat wil je niet: stroom pal naast een waterleiding. We hebben een oplossing gevonden,” glimlacht Rolf. Toen de turbines net stonden waren er bezwaren over slagschaduw. “De klachten zijn inmiddels afgehandeld. In het vroege voorjaar en in het najaar mag niet meer dan 6 uur/jaar schaduw op een woning vallen. Als het meer wordt schakelen we de turbine voor die woning af, dat gaat automatisch, het wordt gemonitord.”

Rolf blikt tevreden terug: “We hebben voor de vergroening van Arnhem een landmark neergezet, op een zeer zichtbare plek.” Prowind was overigens naast aannemer voor het windpark Koningspleij ook als ontwikkelaar verantwoordelijk voor engineering en inkoop en is de komende 20 jaar mede-investeerder en mede-exploitant.