Van omgevingsraad naar omgevingsfonds

In september 2017 is de omgevingsraad voor windpark Koningspleij 2017 opgericht. In die raad zaten zo’n 10 vertegenwoordigers uit de directe omgeving van het windpark: Presikhaaf, Westervoort, Huissen, Malburgen, het Broek en bedrijven uit dat gebied. En er waren toehoorders betrokken namens de gemeente Arnhem, VOF windpark Koningspleij BV en Rijn en IJssel Energiecoöperatie.

Voor windpark Koningspleij is goed nabuurschap van belang. Daarom stelt de VOF 15 jaar lang een deel van de opbrengsten uit het windpark (€ 0,50 per opgewekte MWh) beschikbaar voor dat fonds (zo’n € 16.000,- per jaar). De omgevingsraad was gevraagd advies uit te brengen over de opzet van het omgevingsfonds en de besteding van het geld. Eind 2021 heeft de omgevingsraad het advies uitgebracht. Dat advies heeft VOF windpark Koningspleij overgenomen en omgezet in de Regeling voor het omgevingsfonds.

Het geld in dit fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid in de wijken (in de zin van klimaat, milieu en/of sociaal). De projecten moeten liggen in de directe omgeving (binnen 1800m van één van de turbines) van het windpark. Dat betekent dat het gaat om projecten in Presikhaaf, Westervoort-west, Huissen noordwest (Zilverkamp), Malburgen-Oost (ten oosten van de groenstrook), het Broek/Statenkwartier en bedrijven uit het gebied binnen de 1800m straal.

De eerste projectenronde is in januari/februari 2023. Binnenkomende projectaanvragen worden eerst op volledigheid bekeken door de leden van de voorbereidingscommissie. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit genoemde gebieden. Als ze compleet zijn en voldoen aan de criteria gaan ze naar de beoordelingscommissie. Bij een positief oordeel krijgt de VOF opdracht tot uitbetaling aan het project. Meer weten, zie: https://www.windparkkoningspleij.nl/omgeving/.