Vragenuurtje 22 april

Afgelopen donderdag 22 april vond het vragenuurtje plaats. Er werd om 19:00 uur afgetrapt met een
PowerPointpresentatie die werd toegelicht door Derk te Bokkel, directeur van Koningspleij BV en
bestuurslid van Rijn en IJssel Energie Coöperatie (REIJE). De presentatie is hier 20210422 Vragenuurtje presentatie te vinden. Aansluitend
werden vragen gesteld waarvan hieronder de antwoorden te vinden zijn.

1. Hoeveel participanten zijn er?
Er zijn 566 partipanten, alle leden van REIJE. Het beheer wordt door REIJE gedaan, namens
de leden, samen met ProWind.

2. Zijn jullie nog problemen tegengekomen bij de uitvoering?
Problemen horen altijd bij een project van een dergelijke omvang. Veel details moeten nog
worden geregeld tijdens de uitvoering. De afspraken met grondeigenaren en vragen met
betrekking tot de planning zijn inmiddels opgelost. Voor een aantal onderdelen zijn er nog
vergunningen nodig, zoals ook besproken met de Omgevingsraad. Er zijn een paar
handhavingsverzoeken gedaan, maar dit heeft niet geleid tot maatregelen van de bevoegde
autoriteiten. Er wordt gewerkt binnen de voorwaarden van de verleende vergunningen.

3. Welke wijken zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad?
Naast de wijken Malburgen, Westervoort en Presikhaaf, genoemd in de presentatie, zijn ook
’t Duifje, Arnhemse Broek, Huissen-Noord en het IPKW deelnemers in de Omgevingsraad.

4. Heb je als participant ook aandelen in de windmolen?
Als lid van REIJE heeft iedereen een eigen inlogomgeving. Daarin heb je ingeschreven en je
hebt een bevestigingsmail van de participatie ontvangen. In de inlogomgeving zie je ook de
bedragen waarvoor je ingeschreven hebt.

5. Komt er ook een rondleiding?
Dat staat inderdaad in de planning. Tijdens de bouwwerkzaamheden mogen we niet op de
bouw komen. We willen een bezoekerscentrum in gaan richten. Na de zomervakantie past
dat beter.

6. Hoe is de ligging van de molens 1 tot 4?
Aan de kop van de Nieuwe Havenweg (direct naast de Pleijroute) naar het noorden gezien
komt molen 1. Iets verder naar het noorden volgt molen 2, op het IPKW volgt molen 3 en
molen 4 staat tussen de Oude Veerweg en de Westervoortse dijk.

7. Wie neemt de energie af die de molens produceren?
Voor windmolens 1, 2 en 4 zijn afspraken gemaakt met Greenchoice. Greenchoice levert de
stroom voor de helft aan de Gemeentes in de regio. Hiervoor is een speciale tender
uitgeschreven. De andere helft komt ter beschikking voor omwonenden.

Overige informatie:
– Tim Logtenberg, projectleider namens de aannemer Prowind, licht toe welke activiteiten er
momenteel plaatsvinden. Er lijkt aan de buitenkant niet veel te gebeuren, maar nu wordt er
veel geregeld om de aannemers op elkaar af te stemmen. De Gemeente Arnhem is hierbij als
grondeigenaar betrokken, maar er moet ook het nodige afgestemd worden met het
belendende zonnepark. In de ontwikkelfase is al veel geregeld, bijvoorbeeld rondom de
financiering en verzekeringen. In de planning komen we wel eens verassingen tegen. Bij de
bekabeling zijn we bijvoorbeeld waterleidingen tegengekomen die last hadden van het
aanleggen van de stroomkabels. Hierover is overleg geweest met Vitens (het waterbedrijf). Inmiddels is afgesproken dat beide kabels (waterleiding en kabel van de molens) in dezelfde
straat met bepaalde afstand tot elkaar kunnen liggen.

– Jelle van der Meer van Pure Energie licht nog toe dat er eind april of begin mei gestart zal
worden met de werkzaamheden aan molen 3 op het IPKW.

– Het windpark draagt geld bij aan een omgevingsfonds. Naar verwachting komt daarvoor ca.
15 tot 20.000 Euro per jaar voor beschikbaar. De Omgevingsraad werkt nu aan de inrichting
van het fonds. Er wordt uitgewerkt over wat voor welk soort projecten aanvragen kunnen
worden gedaan, wie er beoordeelt en hoe het beheer van het fonds wordt georganiseerd. Dit
moet in de loop van 2021 vorm krijgen voordat het park gaat draaien.

Rond half acht wordt iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en wordt het vragenuurtje afgesloten