Voortgang van het Windpark Koningspleij.

Hierbij weer even kort een update van onze kant omtrent de voortgang van het Windpark Koningspleij. Onderstaand is dit even opgesomd per punt.

 1. Aanbrengen palen voor de fundering
  1. Voor locatie 01 en 02, zijn de palen aangebracht en is de aannemer Fundex klaar. Locatie 04 zal (in tegenstelling tot eerdere berichten) worden opgestart op 17 Mei, en hier zullen de palen eind Mei gereed zijn.
  2. Op locatie 01 worden op dit moment de koppen gesneld, wat inhoud dat het bovenste stuk van de aangebrachte paalfundering weer ‘kapot’ wordt gemaakt zodat de wapening bloot komt te liggen (staal in het beton voor extra stevigheid) en waaraan we in de volgende stap de wapening zullen aanbrengen.
  3. Locatie 03, staat op dit moment nog gepland nadat op locatie 04 de palen zijn aangebracht.

 

 1. Aanbrengen funderingen
  1. Op 17 Mei zal de onderaannemer verder gaan met het aanbrengen van wapening voor de fundering van locatie 01.
  2. In week 23 (de week van 7 Juni) wordt de eerste stort van beton verwacht.
  3. 31 Mei wordt er gestart bij locatie 02.

 

 1. Interne parkbekabeling
  1. Afgelopen week zijn er proefsleuven gemaakt langs het fietspad
  2. Deze week finaliseert de aannemer het ontwerp van de interne parkbekabeling
  3. De verwachting is om in Juli de eerste werkzaamheden uit te voeren.

 

 1. Logistiek
  1. Voor de inrit van locatie 04 is er zoals te zien, een aantal verkeersmaatregelen genomen op de Veerweg naar Westervoort, deze weg blijft verder gewoon bereikbaar.

De aanvoer van materiaal en materieel zal verder plaats vinden via de openbare wegen, en hier zal geen tot weinig hinder van worden ondervonden.