Windenergie op land

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 provincies elk een aandeel verzorgen om een totaal van 6.000 MW aan windenergie te realiseren. Deze afspraken over windenergie op land zijn nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in hernieuwbare energie en vermindering van de CO2-uitstoot te halen.

Van 2014 tot en met 2020 heeft RVO jaarlijks de voortgang van windenergie op land gepresenteerd in de Monitor Wind op Land. Deze infographic laat de belangrijkste ontwikkelingen zien. Lees meer op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/ontwikkelingen-7-jaar-wind-op-land