Stilstand van de turbine door ijsafzetting

Dat ook winterweer tot stilstand van de windturbines kan leiden, ervaren we nu op Windpark Koningspleij af en toe tijdens maartse buien. Bij neerslag van sneeuw of regen in combinatie met vorst kan zich ijs afzetten op de rotorbladen. En bij hoge luchtvochtigheid en temperaturen rond nul graden vormt zich rijp op de rotorbladen. De druk op het rotorblad perst dit rijpijs samen tot compacte ijsplaten van enkele kilo’s zwaar. Afhankelijk van de locatie kan zo’n vallende ijsplaat zorgen voor gevaar en materiële schade (denk bijvoorbeeld aan het zonnepark onder turbines 1 en 2).

Vandaar dat 24/7 gemonitord wordt om iedere vorm van ijsval te voorkomen. Windpark Koningspleij heeft een Ice Prevention System (IPC) van Topwind dat ervoor zorgt dat de windturbines automatisch worden uitgeschakeld en de rotors in de vaste, veilige positie worden gedraaid, wanneer ijs zich dreigt af te zetten.

Standaard staan de sensors (voor regen, temperatuur en luchtvochtigheid) van de automatische IPC gevoelig ingesteld. Op dit moment bekijkt de windparkbeheerder in de controlekamer na melding van stilstand of er daadwerkelijk ijsvorming heeft plaatsgevonden. Op deze wijze worden de instellingen nog geoptimaliseerd om de turbines niet te vroeg uit te schakelen.

Tijdens de stilstand door ijsval krijgt de beheerder op een gegeven moment van het IPC het signaal dat de situatie veilig is. Na visuele controle via de camera en constatering dat de rotorbladeren werkelijk ijsvrij zijn, kunnen de turbines weer gestart worden.