Eerste werkzaamheden van start

In het najaar van 2020 werd het benodigde geld door onder andere 566 inwoners bijeengebracht en zijn de voorbereidingen voor de bouw van het windpark van start gegaan.

Bouw start 1 februari 2021

Op 1 februari aanstaande start de bouw van het windpark. Het windpark is naar verwachting eind 2021 dan wel begin 2022 in bedrijf. Via deze nieuwsbrief en de website www.windparkkoningspleij.nl houden we je op de hoogte van het bouwproces.

De eerste bouwactiviteit voor het windpark is het aanvoeren van zand en puin voor de kraanopstelplaatsen en het aanleggen van een weg die de openbare weg en de windmolenlocaties met elkaar verbindt. De kraanopstelplaatsen zijn verharde vlakken naast de windmolens waar een kraan kan staan om de onderdelen omhoog te hijsen. Hierna worden de palen voor de fundamenten geschroefd en wordt het beton voor de fundamenten gestort. Vervolgens worden de windmolenonderdelen aangevoerd en gehesen.

Bouwverkeer

Voor de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen en funderingen zijn transporten nodig. Deze aan- en afvoer van zand, grind en beton gebeurt door vrachtwagens van reguliere afmetingen die in principe overdag en doordeweeks rijden. Er is in deze periode veel activiteit op en rond de bouwplaats.
Enige hinder door het vele bouwverkeer is mogelijk, zoals geluid van passerende vrachtwagens.

Op korte termijn organiseren we ook een digitale informatieavond over het bouwproces.

Samen bouwen aan een duurzame energievoorziening

Maar liefst 566 inwoners kochten windaandelen en maakten de bouw van het windpark Koningspleij mede mogelijk. Via de Rijn en IJssel Energiecoöperatie zijn zij mede-eigenaar van een stuk(je) windmolen geworden. Zo werken we samen aan meer schone energie en het versterken van de lokale economie.